Вчена Рада

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання №6 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться 28 січня 2021 р. о 14.00 в аудиторії № 407 Університету. Засідання буде проходити й транслюватися також в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 62 від 12.03.2020 р.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про результати науково-дослідної роботи за 2020 рік та завдання на 2021 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

2. Про виконання бюджету ДонНУЕТ у 2020 р. – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

3. Про атестацію стипендіатів Кабінету Міністрів України для молодих учених – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Про підсумкову атестацію аспірантів – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

5. Про результати діяльності міжгалузевої лабораторії «Розвиток інноваційного підприємництва в умовах глобалізації» – доповідач завідувачка кафедри міжнародної економіки та міжнародних економічних відносин, д.е.н., доцент Бочарова Ю.Г.

6. Ухвалення річного фінансового звіту за 2020 рік – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

7. Про роботу студентського самоврядування – доповідач голова студентського самоврядування Гугунава Л.Б.

8. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

9. Про затвердження звіту щодо виконання кошторису студентського самоврядування в 2020 році – доповідач представник студентського самоврядування Університету.

10. Про стан реалізації профорієнтаційної роботи в Університеті – доповідач керівник відділу зв’язків з громадськістю та профорієнтації Снігур К.В.

11. Про затвердження звіту щодо виконання кошторису Ради молодих вчених ДонНУЕТ за 2020 рік – голова Ради молодих учених Янковський В.А.

12. Про роботу щодо створення умов для розвитку студентської культурної, спортивної, громадської діяльності – Зінченко В.М.

13. Про результати освітньої діяльності в осінньому семестрі 2020-2021 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

14. Про призначення академічних стипендій Президента України, Кабінету Міністрів України на 2 семестр 2020/2021 н.р. – доповідач перший проректор Никифоров Р.П.

15. Виконання рішень Вченої ради за січень 2020-2021 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

370 разів прочитано