ВІТАЄМО ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ОСВІТНЬОГО СТУПЕНЯ МАГІСТР іЗ УСПІШНИМ ЗАХИСТОМ ДИПЛОМНИХ РОБІТ

12-13 грудня 2019 року на кафедрі обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбувся захист дипломних робіт здобувачів вищої освіти 2 курсу освітнього ступеня магістрспеціальності 071 «Облік і оподаткування», денної та заочної форм навчання. Екзаменаційна комісія працювала під головуванням Тетяни Жук, головного бухгалтера автосервісної філії «Криворізький автоцентр «ПрАТ «Дніпропетровськ-Авто».

На захист було представлено дипломні роботи з актуальних питань обліку, контролю, аналізу й оподаткування діяльності суб’єктів господарювання різних галузей економіки.

Упродовж двох днів зі своїми доповідями на захисті наукових робіт виступило 15 чоловік. Розроблені презентації висвітлювали головні аспекти проведеного дослідження за виконаною темою дипломної роботи. Примітно, що такі здобувачі вищої освіти, як Аліна Бейгул, Анастасія Панасенко, Емма Руссу ‒ захист своїх дипломних робіт здійснювали англійською мовою. Тим самим продемонструвавши не тільки власний рівень знання іноземної мови, а й готовність працювати за кращими світовими вимогами.

Високий рівень захисту дипломних робіт показали: Олена Карченкова, Микола Щуренко, Наталія Керліц, Юлія Новицька та інші. Здобувачі вищої освіти захистили результати своїх досліджень і впевнено відповідали на запитання членів екзаменаційної комісії.

Рішенням екзаменаційної комісії кваліфікацію «магістр з обліку і оподаткування» присвоєно 15 здобувачам вищої освіти.

Результати роботи екзаменаційної комісії засвідчили, що науково-педагогічні працівники кафедри обліку та аудиту Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського готують висококваліфікованих магістрів з обліку і оподаткування, які володіють глибокими теоретичними знаннями і практичними навиками з обраного фаху.

Вітаємо здобувачів вищої освіти освітнього ступеня магістр, спеціальності 071 «Облік і оподаткування», денної та заочної форм навчання з успішним захистом дипломних робіт та бажаємо подальшої успішної професійної діяльності, а також кар’єрного зростання на професійній ниві.

Запрошуємо випускників-бакалаврів продовжити навчання у магістратурі за спеціальністю «Облік і оподаткування»!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

336 разів прочитано