Університет Туган-Барановського долучається до академічного проєкту, що реалізується за підтримки ЄС

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин Університету Туган-Барановського долучається до академічного проєкту, що реалізується за підтримки Європейського Союзу у рамках напряму ім. Жана Монне програми Еразмус + 

Мікропроєкт кафедри економіки та міжнародних економічних відносин Університету Туган-Барановського«Інноваційна політика: досвід та можливості для України» було відібрано для участі в академічному проєкті Української асоціації викладачів та дослідників європейської інтеграції за підтримки Національного Еразмус+ офісу в Україні “Rebuilding the Potential of EU Studies in the Conflictaffected Areas of UkraineAddressing Challenges and Creating Solutions” («Відбудова потенціалу Європейських студій на українських територіях, що постраждали від конфлікту: осмислюючи виклики та генеруючи рішення»), що реалізується за підтримки Європейського Союзу у рамках напряму ім. Жана Монне програми Еразмус +.

Зазначена академічна ініціатива спрямована на посилення потенціалу Європейських Студій у переміщених закладах вищої освіти з окупованих територій, у т.ч. Автономної Республіки Крим, а також у закладах вищої освіти на територіях, що межують із зоною конфлікту (Донецька, Луганська область, Мелітопольський і Бердянський райони Запорізької області). 

117 разів прочитано