Викладачі Університету Туган-Барановського долучилися до організації Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у 2020-2021 н.р.

Викладачі кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського у 2020-2021 навчальному році активно взяли участь в організації та проведенні ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у складі різних галузевих конкурсних комісій:

  • зі спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою», який проводився на базі Національного університету «Львівська політехніка» (місто Львів) – д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського Іванова Н.С.;
  • зі спеціаліалізації «Менеджмент інвестиційної та інноваційної діяльності», який проводився на базі Київського національного університету технологій та дизайну (місто Київ) – д.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського Приймак Н.С.;
  • зі спеціальності «Маркетинг», який проводився на базі Університету ім. Альфреда Нобеля (місто Дніпро) – к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського Карабаза І.А.;
  • зі спеціалізації «Антикризовий менеджмент», який проводився на базі Університету Туган-Барановського – д.е.н., доцент, завідувач кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Іванова Н.С.; д.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Приймак Н.С.; к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Карабаза І.А.; к.е.н., доцент, доцент кафедри маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Барабанова В.В.

Професіоналізм викладачів кафедри Університету Туган-Барановського та фаховий підхід до роботи у журі ІІ туру Всеукраїнських конкурсів студентських наукових було відзначено організаційними комітетами вище зазначених навчальних закладів, що підтверджується отриманими подяками.

255 разів прочитано