ДонНУЕТ знає

Цифрові компетентності здобувачів вищої освіти ДонНУЕТ (ФОТО)

У 2018 році на основі рекомендацій Парламенту та Ради ЄС (https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/council-recommendation-on-key-competences-for-lifelong-learning_en) Європейською Комісією було переглянуто перелік ключових компетенцій, що необхідні для працевлаштування, посилення особистістного потенціалу, соціальної інклюзії та подальшого всебічного, сталого, демократичного розвитку людини та суспільства у сучасному динамічному світі. Як результат, зазначений перелік складається із наступних 8 найважливіших компетенцій:  

  • Грамотність. 
  • Мультимовність. 
  • Математична компетентність, наукова компетентність, технологічна компетентність та компетентність в інженерії. 
  • Цифрова компетентність. 
  • Підприємницька компетентність. 
  • Громадянська компетентність. 
  • Компетентність культурної обізнаності та самовираження. 
  • Особиста, соціальна та навчальна компетентність. 
  • Міжособистісна компетентність. 

Університет Туган-Барановського знає про наявність зазначеного переліку, враховує його під час прийняття рішення про удосконалення портфелю своїх освітніх програм. Як результат, у ДонНУЕТ запроваджено цілу низку проектів, ініціатив, освітніх компонентів, які покликані сприяти формуванню та розвитку зазначених компетентностей.  

Одним із таких освітніх компонентів є дисципліна «Діджиталізація бізнесу та цифрові трансформації сучасності», що викладається кафедрою економіки та міжнародних економічних відносин, під час вивчення якої здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти формують компетентності щодо ідентифікації та валідації перспективних цифрових трансформацій на мікро-, мезо– та макрорівнях.  

У межах позаудиторної роботи з дисципліни «Діджиталізація бізнесу та цифрові трансформації сучасності» здобувачам вищої освіти було запропоновано пройти національний тест на цифрову грамотність – Цифрограм (https://osvita.diia.gov.ua/digigram), нещодавно запущений Міністерством цифрової трансформації України на онлайн-платформі «Дія. Цифрова освіта», який дозволяє оцінити рівень володіння цифровими компетентностями. 

Як свідчать результати тестування, зусилля ДонНУЕТ не марні, здобувачі вищої освіти другого рівня вищої освіти ДонНУЕТ мають досить розвинені цифрові компетентності. 

710 разів прочитано