Обговорення змін до ОПП «Економіка» Університету Туган-Барановського

Обговорення змін до ОПП «Економіка»

На підставі обговорення результатів анкетування стейголдерів, консультацій, проведених із здобувачами вищої освіти, випускниками та роботодавцями ОПП «Економіка», актуалізації вимог зовнішніх стейкголдерів щодо формування у здобувачів вищої освіти знань про Європейський Союз, євроінтеграційний поступ України, наявного наукового доробоку викладачів випускової кафедри щодо дослідження теорії та практики розвитку Європейського Союзу, пропонується введення в ОПП «Економіка» як обов’язкової ОК «Європейські цінності та євроінтеграційний процес» (пропозиція Бочарової Ю., Кожухової Т., Чернеги О.)

Зауваження та пропозиції щодо змін у ОПП «Економіка» прохання надсилати на пошту: shamrinseo@donnuet.edu.ua до 16.05.2022 р.

Усі зауваження та пропозиції будуть розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин.

107 разів прочитано