Підсумки І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Харчові технології»

20 лютого 2020 року

Згідно з наказом в. о. ректора ДонНУЕТ Чернеги О.Б. №10 від 10 січня 2020 року «Про проведення І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2019-2020 н.р.» з метою підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців, виявлення та підтримки обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання, активізації науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти та відповідно до наказу МОН України від 17.12.2019 р. № 1580 20 лютого 2020 року на кафедрі технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи відбудеться конкурсне випробування I етапу Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом «Харчові технології» ОС «бакалавр» та спеціальністю 181 «Харчові технології» ОС «магістр».

Програма олімпіади передбачала виконання таких завдань:

для студентів ступеня вищої освіти бакалавр: дворівневе завдання, яке складалося із тестування та трьох відкритих питань із дисциплін «Харчові технології» (складання технологічних схем), «Методи контролю якості харчових продуктів» (описання методів визначення зазначеного показника якості), «Теоретичні основи харчових виробництв» (розкриття особливостей перебігу процесів, що відбуваються у різних технологіях харчових продуктів та визначення їх впливу на якість готової продукції).

для студентів ступеня вищої освіти магістр: комплексне завдання: відповідно до алгоритму «концепція – розробка – впровадження – оцінка ефективності розробки» обґрунтувати технологію нової продукції для ЗРГ певного типу

Оцінку конкурсних завдань здійснювали провідні викладачі кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи ДонНУЕТ:

Голова конкурсної комісії:

Никифоров Р.П. – перший проректор, кандидат технічних наук, доцент.

Члени журі:

Слащева А.В. – доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, кандидат технічних наук.

Сімакова О.О. – доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, кандидат технічних наук.

Горяйнова Ю.А. – доцент кафедри технології в ресторанному господарстві та готельної і ресторанної справи, кандидат технічних наук.

За результатами І етапу прийнято рішення рекомендувати до участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальністю 181 «Харчові технології» студентів, які показали найкращі результати у І турі, а саме:

студентів ступеня вищої освіти бакалавр:

Маляренко Маріанну (група ТРГ-17)
Блюдо Ганну (група ТРГ-17)

студентів ступеня вищої освіти магістр:

Світличну Ольгу (група ХТ-19м)
Трикуля Олександра (група ХТ-19м)

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

364 разів прочитано