Освітні програми Університету Туган-Барановського

Університет Туган Барановського є багатогалузевим  закладом вищої освіти четвертого рівня акредитації, що провадить освітню діяльність за всіма ступенями вищої освіти.

З переліком освітніх програм можна ознайомитись за посиланням – vstup.donnuet.edu.ua

528 разів прочитано