Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо опитування здобувачів вищої освіти про організації контрольних заходів у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 8) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Відповіді на запитання «Чи знайомі Ви з документом, що регулює процес організації контрольних заходів» відображено в табл. 1.

 

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чи знайомі Ви з документом, що регулює процес організації контрольних заходів?», осіб

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету 1
Так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету;Так, з ним нас ознайомлювали під час занять 1
Ні 1
Загалом 3

 

На запитання «Чи є правила проведення контрольних заходів доступними для всіх учасників освітнього процесу?» всі респонденти обрали варіант відповіді «так»; на запитання «Чи можна стверджувати, що ваша поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною?» 2 здобувачі вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома та зрозумілі мною», 1 особа «так, викладачі стосовно контрольних заходів щось розповідали».

Відповіді показують, що здобувачі вищої освіти вважають правила проведення контрольних заходів доступними, а поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною.

247 разів прочитано