Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 11) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Анкета мала вигляд переліку критеріїв, які респонденти мали оцінити за 5-бальною шкалою (від «1» – «повністю не згоден» до «5» –«повністю згоден»).

Так, на запитання «Освітнє середовище в Університеті є безпечним для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти» всі здобувачі вищої освіти з числа опитаних обрали варіант відповіді «так»; на запитання «Адміністрація Університету оперативно реагує на запити і потреби здобувачів вищої освіти щодо підвищення рівня безпеки навчання в Університеті» 8 респондентів оцінили на найвищу оцінку «5», 4 респонденти на «4».

Загалом більшість оцінюваних критеріїв отримали оцінку «5» за 5-бальною шкалою, що свідчить про високий рівень відповідності вказаних аспектів освітнього середовища потребам та інтересам здобувачів вищої освіти.

Узагальнена інформація на комплексне запитання щодо забезпечення дотримання в Університеті норм протипожежної безпеки, доброго стану приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою тощо, відповідей респондентів, наведена у табл. 1.

 

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої на комплексне запитання щодо забезпечення дотримання в Університеті норм протипожежної безпеки, доброго стану приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення

сучасною технікою тощо, осіб

В Університеті забезпечується Запропоновані варіанти відповідей Кількість згадувань
дотримання норм протипожежної безпеки 4 2
5 10
добрий стан приміщень для проведення занять та високий рівень оснащення сучасною технікою (мультимедійною, тощо) 4 7
5 5
висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти 4 2
5 10
на території громадська безпека і порядок 4 1
5 11

 

Результати показують, що респонденти оцінили реалізованість таких аспектів освітнього середовища, важливих для задоволення потреб та інтересів здобувачів вищої освіти, а саме, що в Університеті забезпечується дотримання норм протипожежної безпеки, на території Університету забезпечується громадська безпека і порядок, висока ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти.

213 разів прочитано