Опитування здобувачів ОП Туризм другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_9 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації» проводилось у формі онлайн-опитування 05.04-16.04.2021р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

В опитуванні взяли участь 6 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Туризм» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-zdobuvachiv-op-turyzm-druhoho-mahisterskoho-rivnia-vyshchoi-osvity-shchodo-dotrymannia-akademichnoi-dobrochesnosti-ta-ii-populiaryzatsii-2/

Узагальнюючи варіанти відповіді щодо питання «Чи знаєте ви про випадки плагіату в університеті?» можна констатувати, що 2 особи обрали варіант відповіді «Важко відповісти»; відповідь «Ні» обрали 4 респонденти.

Варіанти відповідей на запитання анкети «Чи ставали ви особисто жертвою плагіату?». «Важко відповісти»- 1 особа; «Ні» – 5 респондентів.

 

Таблиця 2 -. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Як Ви вважаєте, яке ставлення до плагіату є найбільш поширеним серед студентів? (оберіть тільки один варіант відповіді)?», осіб

 

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Плагіат – це ж не крадіжка, але за нього можуть покарати, тому краще робити це непомітно. 2
Плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій. 3
Плагіат – це погано, але я не знаю/не вмію правильно, або мені важко так зробити, тому краще запозичити матеріал звідкись. 1
Плагіат не схвалюється, але яка різниця, якщо це дозволяє зекономити сили та час. 0
У плагіаті немає нічого поганого. Не розумію галасу щодо цього питання. 0
Загалом 6

 

Хоча 50% опитаних здобувачі вищої освіти обрали варіант відповіді «Плагіат – це неправильно; хай це важче, але намагатимусь уникати таких дій» (3 респондентів з 6), слід враховувати вірогідну недостатність їх досвіду для об’єктивної оцінки предмету питання. Саме тому, слід активізувати роботу щодо ознайомлення здобувачів ОП «Туризм» з нормативними документами Університету щодо дотримання правил академічної доброчесності.

 

94 разів прочитано