Опитування в Університеті Туган-Барановського: які форми роботи на заняттях найбільш ефективні?

Опитування здобувачів вищої освіти Університету Туган-Барановського, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Облік і оподаткування» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування 06.04.2021 – 16.04.2021 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

«Які форми роботи на заняттях особисто Ви вважаєте найбільш ефективними з точки зору засвоєння навчального матеріалу?», осіб

 

Форми роботи на заняттях Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Слухати викладача; спілкуватися з викладачем; брати участь в обговореннях; виконувати тестові завдання; розв’язувати проблемні завдання,  доходити самостійних висновків 1
Слухати викладача; спілкуватися з викладачем; брати участь в обговореннях; виконувати тестові завдання; виконувати і перевіряти вправи 1
Слухати викладача 1
Спілкуватися з викладачем; розв’язувати проблемні завдання,  доходити самостійних висновків; брати участь у розробці різного роду проектів і реалізовувати їх 1
Спілкуватися з викладачем; виконувати тестові завдання; виконувати творчі, нестандартні завдання 1
Слухати викладача; спілкуватися з викладачем 1
Слухати викладача; розв’язувати проблемні завдання,  доходити самостійних висновків; виконувати творчі, нестандартні завдання; брати участь у групових формах роботи 1
Спілкуватися з викладачем; брати участь в обговореннях 1
Слухати викладача; брати участь у групових формах роботи; виконувати тестові завдання; слухати виступи однокурсників 1
Спілкуватися з викладачем; виконувати тестові завдання; слухати викладача; брати участь в обговореннях 1
Спілкуватися з викладачем; брати участь в обговореннях; виконувати тестові завдання; виконувати творчі, нестандартні завдання; слухати викладача 1
Брати участь у групових формах роботи 1
Спілкуватися з викладачем; брати участь в обговореннях; брати участь у розробці різного роду проектів і реалізовувати їх; виконувати творчі, нестандартні завдання; брати участь у групових формах роботи 1
Слухати виступи однокурсників; спілкуватися з викладачем; слухати викладача; брати участь в обговореннях; виконувати тестові завдання; виконувати творчі, нестандартні завдання 1
Загалом 14

Примітка: можна було не більше п’яти варіантів відповіді.

 

Більше половини опитаних здобувачів вищої освіти обирали такі форми роботи на заняттях, які не потребують тривалої активної самостійної роботи та передбачають контакт із викладачем («Спілкуватися з викладачем», «Брати участь в обговореннях», «Слухати викладача»).

Значною є зацікавленість респондентів в участі у розробці і реалізації проектів, виконанні творчих, нестандартних завдань.

Має місце низька частота вибору такого варіанту відповіді як «Виконувати і перевіряти вправи», хоча ефективність такої форми роботи є доведеною.

Форм та технологій навчання стосувались також питання щодо використання під час викладання навчальних дисциплін групових проектів та сучасних педагогічних технологій.

271 разів прочитано