Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» Університету Туган-Барановського (Маріуполь)

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» Університету Туган-Барановського (Маріуполь)

Освітня програма «Готельно-ресторанна справа» першого (бакалаврського) рівня в Університеті Туган-Барановського пропонує якісну вищу освіту з перспективами працевлаштування як в нашій країні, так і за кордоном.

Програма має теоретичну і практичну спрямованість. Передбачає посилене вивчення іноземної мови, поглиблену підготовку з організації готельного та ресторанного бізнесу, проходження практики та професійного стажування на українських підприємствах і за кордоном.

СТРУКТУРА ТА ЗМІСТ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

За допомогою програми «Готельно-ресторанна справа» ви можете оволодіти спеціальністю, пройти практичне навчання і, зрештою, працевлаштуватися.

На 1-му курсі навчання ви отримаєте академічну загальноосвітню підготовку, яка надасть можливість засвоїти професійні дисципліни.

На 2-му та 3-му курсах ви отримаєте професійну підготовку, при цьому ви будете мати можливість обирати дисциплін загальної та професійної підготовки й створити свою власну траєкторію навчання, а також матимете змогу взяти участь у запропонованих факультативних лекціях, в тому числі фахівців із-за кордону, сертифікатних і тренінгових програмах як вітчизняних, так і міжнародних, засіданнях кружків. Практична підготовка на українських та закордонних підприємствах, яку забезпечує ресторанна та готельна практики, надасть можливість отримати професійні навички та вміння.

На 4-му курсі ви отримаєте знання щодо організації власного бізнесу, світового досвіду створення та функціонування готелів і ресторанів, сучасних тенденцій розвитку готельно-ресторанної справи.

«Викладачі освітньої програми «Готельно-ресторанна справа» ‒ це висококваліфіковані, досвідчені, креативні, інноваційно налаштовані професіонали, які забезпечують підготовку спеціалістів для ринку праці міста Маріуполь, України та Європи.  

Ви матимете найкращу можливість для вдалого старту вашої кар’єри».

Лохман Наталя,

завідувач кафедри економіки та бізнесу, гарант освітньої програми

 

297 разів прочитано