Опитування магістрів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 5 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-mahistriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-2/

 

На прохання надати пропозиції щодо удосконалення процедури вибору дисциплін, ніхто з респондентів їх не надав через задоволеність процедурою вибору дисциплін.

Характеризуючи джерела інформації про перелік та зміст дисциплін вільного вибору (табл. 2), респонденти зазначили, що переважно таким джерелом інформації є:

директор ННІ (5 респондентів),

сайт кафедри та сайт Університету (5 респондентів).

Всі респонденти при виборі дисциплін орієнтувалися одночасно на кілька джерел: одночасно з сайту Університету, сайту кафедри та директора ННІ – 5 осіб.

 

Таблиця 2. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Як Ви дізнаєтесь про перелік та зміст дисциплін вільного вибору?», осіб

Джерело інформації Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Інформація міститься на сайті Університету;Інформація міститься на сайті кафедри;Від директора ННІ 4
Від директора ННІ;Інформація міститься на сайті кафедри;Інформація міститься на сайті Університету 1
Загалом 5

 

Респонденти зазначили (табл. 3), що, здійснюючи вибір навчальних дисциплін, орієнтуються на власну думку (2 особи), звертаються за порадами завідувача кафедри (1 особа) або Керівника освітньої програми (2 особи).

 

Таблиця 3. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «За чиїми консультаціями при виборі дисциплін вільного вибору Ви зверталися?», осіб

Консультації при виборі навчальних дисциплін Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Завідувач кафедри 1
Керівник освітньої програми 2
Орієнтуюсь лише на власну думку 2
Загалом 5

 

При цьому при  виборі навчальних дисциплін найбільш значущими були консультації (табл. 4) Керівника освітньої програми (2 особи), викладачів (1 особа) або завідувача кафедри (1 особи).  При цьому орієнтується лише на власну думку  1 особа.

 

Таблиця 4. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чиї консультації  щодо вибору дисциплін були для Вас найбільш значущими?», осіб

Найбільш значущі консультації при виборі навчальних дисциплін Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Викладачі 1
Завідувач кафедри 1
Керівник освітньої програми 2
Орієнтуюсь лише на власну думку 1
Загалом 5

 

 

174 разів прочитано