ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЇЇ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ЩОДО ДОТРИМАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ ТА ЇЇ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ

 

У жовтні-листопаді 2022 р. було проведено on-line опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо дотримання академічної доброчесності та її популяризації.

Результати анкетування свідчать, що здобувачі вищої освіти, які навчаються на зазначеній вище освітній програмі, обізнані із питань, пов’язаних із академічною доброчесністю, розділяють думку про те, що академічна доброчесність є складовою академічної культури.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

100% респондентів знають, що таке «академічна доброчесність» та «академічний плагіат»,

89% респондентів розуміють, як перевірити текст на плагіат, та вже виконували таку перевірку, при цьому 67% респондентів виконували перевірку на антиплагіат для самоконтролю (щоб уникнути випадкового запозичення, переконатись у правильності посилань); 22% – для попередньої перевірки дотримання вимог Університету, 11% – для уникнути схожості з джерелом запозичення і можливого покарання у випадку викриття;

67% респондентів вважають, що плагіат – це неправильно та уникають таких дій; 11% вважають, що плагіат – це неправильно, але не вміють обходитися без нього; 11% особисто не бачать проблеми у плагіаті, але розуміють, що його виявлення матиме наслідки, тому уникають його; 11% респондентів  вважають, що у плагіаті немає нічого поганого.

89% респондентів вважають, що більшість здобувачів ВО  намагаються уникати плагіату при виконанні навчальних завдань або написанні наукових робіт; 33% вважають, що лише частина студентів інколи вдаються до текстових запозичень; 22% зазначають, що є частина студентів, які за будь-якої можливості вдаються до плагіату;

100% респондентів знайомі з нормативними документами Університету щодо запобігання та виявлення плагіату та вважають, що правильним є намагатися дотримуватися всіх принципів академічної доброчесності, навіть коли це важко і невигідно;

22% респондентів зазначили, що не будуть повідомляти викладача, наукового керівника або представника адміністрації Університету про плагіат іншого здобувача вищої освіти, якщо їм буде відомо про такий факт, 78% респондентів – обов’язково повідомлять;

56% респондентів не вважає плагіатом такі ситуації: перефразування чужого тексту із вказівкою посилання на джерело; використання великої кількості цитат.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 9 від 05.12.2022 р.):

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Продовжувати інформаційну кампанію, спрямовану на формування у здобувачів вищої освіти  ОП Економіка вірного розуміння сутності понять «академічна доброчесність», «плагіат», види порушення академічної доброчесності тощо.

Продовжувати роботу щодо популяризації академічної доброчесності на ОП.

126 разів прочитано