ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ ОСВІТНЬОГО СЕРЕДОВИЩА УНІВЕРСИТЕТУ ЇХ ПОТРЕБАМ ТА ІНТЕРЕСАМ

 

У вересні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

За результатами опитування установлено, що:

100% респондентів вважають рівень безпеки освітнього середовища для життя та здоров’я здобувачів вищої освіти вище середнього; 70% оцінюють як максимально безпечне;

100% респондентів вважають, що адміністрація швидко реагує  на запити та потреби  щодо безпеки освітнього середовища; 70% оцінюють як максимально швидко;

100% респондентів вважають, що в Університеті дотримуються норм протипожежної безпеки та забезпечується громадська безпека і порядок;

100% респондентів дають оцінку стану приміщень для проведення занять та рівню оснащення сучасною технікою вище середнього; 70% оцінюють як максимально високу;

100% респондентів вважають, що забезпечується ефективність системи інформаційно-консультативної підтримки здобувачів вищої освіти на рівні вище середнього; 70% оцінюють як максимально високу;

100% респондентів оцінюють доступність Інтернет-ресурсів як вище середнього рівня; 60% оцінюють як максимально високу;

100% респондентів вважають, що в Університеті наявна система соціальної підтримки ЗВО з ефективністю вище середнього; 70% оцінюють як максимально високу;

100% респондентів вважають, що в Університеті наявна  інфраструктура для людей з особливими потребами з оцінкою вище середнього; 60% оцінюють як максимально високу;

100% респондентів вважають, що в Університеті наявні ефективні процедури врегулювання адміністрацією конфліктних ситуацій з оцінкою вище середнього; 70% оцінюють як максимально високу;

90% респондентів оцінюють можливість потрапити на особистий прийом до директора ННІ на 5 балів з 5 балів, 10% – на 4 з 5 балів.

70% респондентів оцінюють ефективність вирішення питань директором ННІ на 5 балів з 5; 20% – на 4 бали; 10%  – на 3 бали.

Таким чином, що 100% ЗВО оцінюють всі критерії відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам на рівні вище середнього. За більшістю досліджених критеріїв 70% ЗВО дають максимальну оцінку критерії відповідності освітнього середовища Університету їх потребам та інтересам.

 

76 разів прочитано