ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПОЛІТИКИ ТА ПРОЦЕДУРИ ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТНИХ СИТУАЦІЙ

 

У вересні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо політики та процедури врегулювання конфліктних ситуацій.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

80% респондентів не стикалися у межах Університету с конфліктами на рівні «студент-студент»; 90% респондентів не стикалися у межах Університету с конфліктами на рівні «студент-викладач»; 100% респондентів не стикалися у межах Університету с конфліктами на рівні «батьки-викладач (адміністрація)»;

30% респондентів не знайомі з процедурою розв’язання конфліктних ситуацій у Університеті.

60% респондентів вважають, що адміністрація ефективно реагує на випадки булінгу; 80% ніколи не стикалися з такими випадками; 10% вважають, що адміністрація реагує недостатньо ефективно;

70% респондентів вважають, що адміністрація ефективно реагує на випадки сексуальних домагань; 100% ніколи не стикалися з такими випадками; 10% вважають, що адміністрація реагує недостатньо ефективно;

70% респондентів вважають, що адміністрація ефективно реагує на випадки дискримінації; 90% ніколи не стикалися з такими випадками; 10% вважають, що адміністрація реагує недостатньо ефективно;

80% респондентів вважають, що адміністрація ефективно реагує на випадки корупції; 90% ніколи не стикалися з такими випадками; 10% вважають, що адміністрація реагує недостатньо ефективно.

Результати анкетування здобувачів ВО розглянуто на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, прийнято наступні рішення:

Результати опитування взяти до уваги.

Гаранту освітньої програми додатково проінформувати здобувачів вищої освіти про процедури розв’язання різних конфліктних ситуацій.

 

Отже було з’ясовано, що 85% респондентів не стикалися з жодними  конфліктними ситуаціями в межах університету, при чому найменший рівень конфліктності за рівнем «батьки-адміністрація» (менше 5%), а найвищий – «студенти-викладачі» (до 15%).

Варто звернути увагу, що всього 75% ЗВО  знають процедуру розв’язання конфліктних ситуацій, хоча це певною мірою пояснюється тим що 85% ніколи не стикалися з конфліктними ситуаціями та не цікавилися шляхами їх вирішення.

Стосовно сексуальних домагань, дискримінації та корупції більше 50% ЗВО ніколи не стикалися з такими випадками у межах Університету. Стосовно боулінгу цей показник становить 37%. Не ефективну реакцію адміністрації зазначають менше 5% респондентів.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Кураторам академічних груп обговорити із здобувачами вищої освіти процедури розв’язання різних конфліктних ситуацій.

 

80 разів прочитано