ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЦІЛЕЙ, ЗМІСТУ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ПОРЯДКУ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЦІЛЕЙ, ЗМІСТУ ТА ОЧІКУВАНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ, ПОРЯДКУ ТА КРИТЕРІЇВ ОЦІНЮВАННЯ

 

У вересні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

78% респондентів дізнаєтеся про цілі, зміст та очікувані результати навчання, а також про порядок та критерії оцінювання перед початком або під час навчання;

67%  респондентів дізнаються про цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання від викладача дисципліни та 33% респондентів – з робочої програми або силабуса;

11% респондентів відзначають, що цілі, зміст та очікувані результати навчання, порядок та критерії оцінювання змінювалися під час вивчення дисципліни;

78% респондентів заздалегідь знають про види робіт, які необхідно буде виконувати в рамках навчальної дисципліни;

78% респондентів заздалегідь знають про розподіл балів за видами активності.

Основним джерелом інформації про «політику навчальної дисципліни» для 56% респондентів є викладач; для 11% – адміністрація університету та для 22% – робоча програма або сила бус дисципліни; для 11% – інші студенти.

Таким чином, у результаті опитування було виявлено високий рівень інформування здобувачів ВО щодо цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання результатів вивчення дисциплін.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Продовжувати інформувати здобувачів вищої освіти про політику дисциплін, цілі, зміст та очікувані результати на першому занятті.

Ініціювати та заохочувати звернення здобувачів вищої освіти до робочих програм та силабусів під час вивчення дисциплін.

Забезпечити контроль за сталістю  цілей, змісту та очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання дисциплін під час вивчення дисциплін.

 

 

 

79 разів прочитано