ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПАМ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ВІДПОВІДНОСТІ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ І ВИКЛАДАННЯ ПРИНЦИПАМ АКАДЕМІЧНОЇ СВОБОДИ

 

У жовтні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи.

За результатами опитування установлено, що:

75% респондентів ідентифікують академічну свободу, як поєднання свободи навчання, свободи викладання та свободи проведення досліджень;

88% респондентів задоволені можливостями вільного обговорення тем;

88% респондентів вважають, що викладачі не заважають студентам висловлювати власні думки та надають право вільного вибору тем для  дослідження;

50% респондентів зазначили, що під час аудиторних занять активно використовується метод дискусії;

50% респондентів вважають, що викладачі заохочують до дослідницької діяльності;

75% респондентів вважають, що Університет достатньо сприяє участі ЗВО у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, конференціях і проектних та грантових програмах.

Таким чином, було виявлено високий рівень задоволеності ЗВО щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи. Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Активніше залучати здобувачів до дослідницької діяльності під час вивчення дисциплін.

Активніше використовувати метод дискусій, надавати можливість здобувачам висловлювати свої думки щодо тем, що відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими, неоднозначними).

 

 

110 разів прочитано