ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО НАВЧАЛЬНОГО НАВАНТАЖЕННЯ

 

У жовтні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо навчального навантаження.

За результатами опитування установлено, що:

82% респондентів в цілому задоволені доступністю організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу та графіком організації навчального процесу;

91% респондентів в цілому задоволені розкладом,  навчальним планом та кількістю пар на навчальний день;

91% респондентів задоволені індивідуальним планом; процесом інформування студентів та оперативність реагування адміністрації;

82% респондентів в цілому задоволені кількістю пар з однієї дисципліни на день, 91% – кількістю лекційного навантаження та 73% – кількістю практичного навантаження.

За іншими показниками даного опитування рівень задоволеності ЗВО перевищує 90%.

Під час опитування від респондентів надійшли пропозиції стосовно розкладу: оптимізація співвідношення лекційних та практичних занять протягом одного дня до більш рівномірного розподілу; оптимізація кількості пар в різні дні тижня до більш рівномірного розподілу.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Продовжувати роботу щодо підтримки високого рівня організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу за ОП.

Звернутися до навчальної частини із пропозиціями здобувачів щодо оптимізації розкладу.

 

 

74 разів прочитано