ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПРОЦЕДУР ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПРОЦЕДУР ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОП

 

У листопаді 2022 р. було проведено on-line опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» (ОПП Економіка) першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.

За результатами опитування установлено, що:

75% респондентів відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, 50% респондентів ознайомилися з процедурою на сайті університету;

50% респондентів повністю усвідомлюють, яким чином вони приймають участь у перегляді освітніх програм, 38% респондентів швидше усвідомлюють дану процедуру, 12% – не розуміють її;

88% респондентів вважають, що Університет достатньо робить для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП;

88% респондентів вважають, що процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Google Forms є зручним та об’єктивним;

88% респондентів вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП, 12% – такий влив недостатній;

38% респондентів зазначили, що вони брали особисту участь в перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП, 50% – не брали участь у перегляді / оновлені / обговоренні змісту ОП; 12% – хотіли б взяти участь у обговоренні ОП;

75% респондентів, які були ознайомлені з процедурою перегляду ОП, зазначили, що вони не вважають за потрібне змінювати свою ОП, оскільки вона є актуальною;

88% респондентів вважають, що студентське самоврядування бере достатню участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП.

У результаті обговорення результатів опитування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 10 від 28.12.2022 р.):

  1. Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.
  2. Гаранту ОП розширити кількість залучених здобувачів ВО до перегляду ОП.
  3. Гаранту ОП продовжувати ознайомлення здобувачів ВО із процедурою перегляду ОП.
  4. Гаранту ОП, кураторам академічних груп інформувати здобувачів ВО про обговорення змін до ОП, можливість та шляхи залучення здобувачів до цього процесу, зміни, яких зазнала ОП із моменту її започаткування.
143 разів прочитано