ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ПЕРЕГЛЯДУ СТРУКТУРИ ТА ЗМІСТУ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

 

У жовтні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо перегляду структури та змісту освітніх програм.

За результатами опитування установлено, що:

60% респондентів вважають, що освітня програма (ОП) не потребує перегляду; 40% вважають що потребує за вимогами роботодавців та пропозиціями ЗВО;

50% респондентів не знають про зміни власної ОП; 50% – знають;

100% респондентів вважають, що ОП формує  академічні знання та навички на високому рівні; добре сприяє особистому розвитку; має добре вплинути на майбутню кар’єру; відповідає потребам ЗВО та сучасним потребам суспільства; відповідає  сучасним потребам ринку праці та суспільства;

50% респондентів вважають, що ОП необхідно змінювати у зв’язку зі зміною потреб ринку праці та  суспільства; 50% – у зв’язку з необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень;

80% респондентів вважають, що перелік обов’язкових дисциплін ОП не потребує перегляду; 30% – що потребують перегляду дисципліни циклу загальної підготовки;

80% респондентів не мають зауважень до  графіку організації навчального процесу та до  навчального плану;

100% респондентів вважають, що ресурси (інтелектуальні, матеріально-технічні) Університету достатні для  досягнення цілей за ОП;

90% респондентів в цілому задоволені результатами навчання за ОП;

100% респондентів вважають ОП достатньою для працевлаштування і сучасною та затребуваною;

80% респондентів задоволені формою атестації за ОП, 20% хотіли би внести зміни;

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Кураторам академічних груп, гаранту ОПП Економіка проінформувати здобувачів про обговорення змін до ОП, можливість та шляхи залучення здобувачів до цього процесу.

 

 

82 разів прочитано