ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗДОБУТТЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ НЕОБХІДНИХ  ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ЯКОСТІ ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ТА ЗДОБУТТЯ ПІД ЧАС ПРАКТИКИ НЕОБХІДНИХ  ДЛЯ ПОДАЛЬШОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ

 

У вересні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей.

Проведене опитування дозволило з’ясувати, що:

80% респондентів вважать, що цілі практики були досягнуті протягом її проходження;

90% респондентів не стикалися з проблемами під час проходження практики; при тому 30% стикалися з труднощами у підготовці звітної документації;

90% респондентів дають оцінку вище середньої своїй взаємодії з керівниками практики від університету та від підприємства; 50% дають максимально високу оцінку за цим критерієм;

80% респондентів задоволені тривалістю практики; 10% вважають, що тривалість практики необхідно скоротити; 10% вважають, що тривалість необхідно збільшити;

70% респондентів хотіли би й в подальшому проходити практику в тій самій організації, 30% хотіли би в подальшому проходити в іншій.

Отже було виявлено високий рівень задоволеності ЗВО взаємодією з керівниками практики; більшість здобувачів ВО задоволені тривалістю практики та не стикалися з проблемами під час її проходження.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Налагодити більш тісну співпрацю між керівниками практики здобувачів вищої освіти від Університету та підприємств.

Керівникам практики від Університету до початку практики забезпечити інформування здобувачів вищої освіти щодо цілей практики, методів, шляхів та індикаторів їх досягнення; ознайомити здобувачі вищої освіти із звітною документацією за результатами практики, особливостями її оформлення та підготовки.

 

 

 

148 разів прочитано