ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

Результати опитування здобувачів ОП «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 19.09-23.09.2022, свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами опитування установлено, що:

100% респондентів знають про можливість вибору навчальних дисциплін;

86% респондентів зазначила, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору, 14% відповіло «скоріше задовольняє»;

86% респондентів зазначили, що їм важлива можливість самостійного вибору дисциплін та 14% надали відповідь «скоріше не важлива»;

71% респондентів зазначили, що вони дізнаються про перелік та зміст дисциплін вільного вибору на сайті кафедри та Університету, 29% – від директора ННІ;

57% респондентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін та не потребують консультацій, 43% потребують консультацій, зверталися за порадами до завідуюча кафедри та викладачів;

100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру;

100% респондентів при виборі дисципліни враховують її назву та спрямованість навчальної дисципліни на формування загальних компетентностей, які будуть потрібні у будь-якій професії;

71% респондентів при виборі дисципліни враховують, який саме викладач буде вести дисципліну, безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією, практичну спрямованість дисципліни, легкість вивчення дисципліни та отримання оцінки за нею;

57% респондентів продемонстрували високий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету. Найбільшу зацікавленість викликали сертифіковані навчальні курси з іноземної мови, управління стресом, інформаційних технологій, особистісного зростання.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 6 від 24.10.2022 р.):

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

За необхідності консультувати здобувачів ВО щодо особливостей використання програми для здійснення вибору здобувачів ВО ДонНУЕТ дисциплін вільного вибору.

Інформувати здобувачів ВО щодо можливості опанування сертифікованих курсів ДонНУЕТ, їх перелік, переваги тощо.

 

 

137 разів прочитано