ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ЩОДО ІНДИВІДУАЛЬНОЇ ОСВІТНЬОЇ ТРАЄКТОРІЇ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА НА ВИБІР НАВЧАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН

 

У вересні 2021 р. було проведено анонімне опитування бакалаврів ОПП Економіка щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін.

За результатами опитування установлено, що:

100% респондентів знають про можливість вибору навчальних дисциплін;

100% респондентів задовольняє процедура вибору навчальних дисциплін;

60% респондентів консультувалися із завідувачем  кафедри при виборі навчальних дисциплін; 40% консультувалися із викладачами кафедри;

70% респондентів вважають важливим можливість вибору дисциплін;

90% респондентів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору; 10% респондентів бажали би мати більший перелік дисциплін для вибору;

70% респондентів хотіли би додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету.

Отже було виявлено високий рівень інформованості щодо можливості та процедури вибору вибіркових навчальних дисциплін. На вибір студентів більшою мірою впливають поради завідуючого кафедрою та викладачів.

Результати опитування здобувачів ОПП Економіка були розглянуті на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин, було прийнято рішення:

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до відома.

Проінформувати здобувачів вищої освіти ОП про сертифікаційні навчальні курси Університету.

83 разів прочитано