ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА» ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

ОПИТУВАННЯ БАКАЛАВРІВ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «ЕКОНОМІКА»

ПРО ОРГАНІЗАЦІЮ КОНТРОЛЬНИХ ЗАХОДІВ

 

У жовтні-листопаді 2022 р. було проведено on-line опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Економіка» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, щодо організації контрольних заходів. Результати анкетування свідчать, що здобувачі ВО проінформовані про процедуру організації контрольних заходів, не мають до неї ані питань, ані зауважень та віддають перевагу поточній електронній формі проведення контрольних заходів, яку вважають найбільш зручною для та найбільш об’єктивною.

За результатами опитування установлено, що:

100% респондентів  знайомі з документом, що регулює процес організації контрольних заходів, та вважають, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу;

100% респондентів визнають, що їх поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною;

100% респондентів знають, що в робочій програмі навчальної дисципліни можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною;

100% респондентів зазначають, що їх задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання;

100% респондентів вважають, що правила проведення контрольних заходів чіткими і зрозумілими, що інформація про контрольні заходи, їх графіки та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднюється, а також є  вчасною, повною та доступною;

100% респондентів вважають, що процедура проведення контрольних заходів відповідає принципам прозорості та  забезпечує об’єктивність екзаменаторів;

100% респондентів вважають, що в Університеті дотримуютьсь правил організації контрольних заходів;

100% респондентів відомо, яким документом регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей) та визнають, що правила повторного проходження контрольних заходів є чіткими і зрозумілими, як і сама процедура повторного проходження контрольних заходів також є чіткою і зрозумілою;

100% респондентів вважають, що оцінювання рівня підготовки здобувачів ВО під час повторного проходження контрольних заходів є об’єктивним;

100% респондентів не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів;

100% респондентів відомо, яким документом регулюється процес оскарження результатів (апеляції)  контрольних заходів;

100% респондентів зазначають, що в них не виникала потреба в оскарженні результатів (апеляції) контрольних заходів, їм не відомі випадки перешкоджання оскарженню результатів контрольних заходів та їм не доводилось оскаржувати результати контрольних заходів;

100% респондентів вважають, що можливість підняти будь-яке питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів є цілком реальною;

100% респондентів вважають, що порядок подання заяв на апеляцію є таким, що повною мірою задовольняє потреби здобувачів ВО, та є об’єктивним і простим;

100% респондентів не мають пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів;

100% респондентів вважають, що методи контролю знань є валідними, тобто здатними до перевірки, у т.ч. 70% ЗВО вважають їх повністю валідними і 30% – більшою мірою;

60% респондентів зазначають, що у них були випадки повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей).

Основними перевагами електронної форми проведення контрольних заходів респонденти вважають: об’єктивність – 100% респондентів; зручність для здобувачів вищої освіти – 50%, зручність для здобувачів ВО та для викладачів – 50%.

У результаті обговорення результатів анкетування на засіданні кафедри економіки та міжнародних економічних відносин прийнято наступні рішення (протокол № 9 від 05.12.2022 р. ):

Результати опитування здобувачів вищої освіти взяти до уваги.

Систематично проводити роботу щодо розширення бази та підвищення якості завдань, що використовуються для реалізації контрольних заходів.

100 разів прочитано