НАЗУСТРІЧ ПРОФЕСІЙНОМУ СВЯТУ БУХГАЛТЕРІВ

Щороку в світі 10 листопада бухгалтера відзначають Міжнародний день бухгалтерії.

Цікаво, що бухгалтер – це завжди дуже освічена людина, адже навіть з німецької сама назва професії означає «тримати книгу». Тобто, це людина, яка не лише знає про що у тій книзі йдеться, але й усвідомлює хто саме цю книгу може зрозуміти. З плином часу ця сентенція змінилась мало, адже й до сьогодні бухгалтери ведуть Головну книгу, ніби глави у книзі життєдіяльності підприємства. Тож й не дивно, що у сучасному світі бухгалтер відіграє надважливу роль в економічному процесі будь – якого суб’єкта господарювання – від фізичної особи-підприємця до наднаціональної корпорації.

Причому в нинішніх умовах висококваліфікований бухгалтер перетворився не просто на фіксатора поточних економічних подій на підприємстві, а й на активного учасника розвитку виробництва. Шляхами бухгалтерського обліку та законодавчого інструментарію такий фахівець спроможний знайти найбільш ефективні засоби як для поточної економії здійснюваних витрат, так й, у підсумку, загального підвищення рівня прибутковості компанії,  в якій він плідно працює. Задля цього потрібен постійний контроль не лише поточної економічної ситуації на підприємстві зокрема та у відповідній галузі в цілому, а й регулярний і усвідомлений моніторинг вимог чинного законодавства, що постійно змінюється в умовах економічного розвитку України за європейськими принципами. Шлях України до повноцінного членства в євроспільноті покладає на економістів загалом, а на бухгалтерів – передусім особливу відповідальність за стан обліку і оподаткування на підприємствах різних галузей економіки.

А починається все зі студентської лави, коли майбутні фахівці-економісти отримують вищу освіту. ДонНУЕТ, усвідомлюючи значущість цієї вкрай важливої професії, в своїх стінах організував навчально–науковий інститут економіки, управління та адміністрування, в якому успішно функціонує кафедра обліку та аудиту. На сьогодні ця кафедра готує бакалаврів і магістрів зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування», котрі користуються зацікавленістю як здобувачів вищої освіти, так і їх потенційних роботодавців.

Випускники кафедри обліку та аудиту наразі успішно працюють на найбільших промислових підприємствах Криворізького залізорудного регіону, а також на інших підприємствах, в установах, організаціях України та світу. Відтак не дивна зацікавленість нинішніх та потенційних економістів до міжнародного свята бухгалтерів, немало з яких саме у галузі обліку і оподаткування бачать своє успішне майбутнє.

З метою посилення зацікавленості молоді до спеціальності «Облік і оподаткування» профільна кафедра обліку та аудиту проводить пізнавально-розважальний конкурс «Професія бухгалтер: історія і перспективи». В рамках його проведення науково-педагогічні працівники розкрить таємниці спеціальності й поділиться практичними напрацюваннями, а також проведуть конкурс фахової майстерності з призами від професійного журі. Завдяки цьому учасники конкурсу випробують свій рівень фахової підготовки, а також здобудуть позитивні емоції.

Запрошуємо всіх до участі у пізнавально-розважальному конкурсі «Професія бухгалтер: історія і перспективи»!

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

298 разів прочитано