ДонНУЕТ знає

Ми різні, ми рівні. Що думають про толерантність в Університеті Туган-Барановського?

Сьогодні, 16 листопада, у всьому світі відзначається Міжнародний день толерантності. ДонНУЕТ вирішив дізнатися, що думають про толерантність в Університеті Туган-Барановського. Працівники та студенти поділяться своїми думками, стосовно дотримання принципів толерантності у сучасному суспільстві та в нашому Університеті зокрема, що приховує в собі термін “толерантність” та які її види взагалі існують. Відео-матеріал з результатами опитування чекайте незабаром!

Трохи історії. День толерантності запровадили у 1996 році за рішенням Генеральної Асамблеї ООН. Саме цього дня ЮНЕСКО ухвалило «Декларацію принципів терпимості». У Декларації йдеться про рівність усіх людей, незалежно від їхнього віросповідання, етнічної належності чи кольору шкіри. Документ розвиває принципи, які були сформульовані ще у 1948 році у Загальній декларації прав людини. Як заявлено в Декларації принципів толерантності, «толерантність – це те, що робить можливим досягнення миру та веде від культури війни до культури миру».

Толерантність означає повагу, прийняття та правильне розуміння багатого різноманіття культур нашого світу, наших форм самовираження і способів вияву людської індивідуальності. Їй сприяють знання, відкритість, спілкування та свобода думки, совісті та переконань.
У повсякденному житті толерантність – це не бездіяльність, а активна життєва позиція, суть якої полягає не стільки в тому, щоб терпіти чужий спосіб життя, поведінку, звичаї, почуття, думки, ідеї або вірування, але охоче визнавати та приймати поведінку, переконання і погляди інших людей, які відрізняються від своїх власних. Разом із тим, толерантність не означає терпиме ставлення до соціальної несправедливості, злочинів та правопорушень, расизму, ксенофобії, гендерної або расової дискримінації, сексизму, ейджизму, насильства або ж відмову від своїх поглядів або поступки перед чужими переконаннями.
484 разів прочитано