ПІДСУМКИ ПРОВЕДЕННЯ ІХ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «ХАРЧОВІ ДОБАВКИ. ХАРЧУВАННЯ ЗДОРОВОЇ ТА ХВОРОЇ ЛЮДИНИ»

ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Науковий комітет конференції щиро вдячний всім науковцям, які взяли участь у роботі ІХ-ї МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЇ «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини», що відбулася 23 жовтня 2020 р.

Враховуючи карантинні обмеження робота Конференції в повному обсязі була організована у форматі Zoom-конференцій.

Свою роботу Конференція розпочала із привітального слова члена оргкомітету, першого проректора Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського Радіона Никифорова, який привітав учасників із початком роботи конференції, наголосив на організаційних питаннях щодо підключення до Zoom-конференцій за секціями та передав учасникам Конференції привітальне слово від ректора ДонНУЕТ професора Чернеги О.Б.

Пленарне засідання розпочалося із доповіді Никифорова Р.П. за темою «Шляхи підвищення конкурентоспроможності закладів ресторанного господарства в умовах карантинних обмежень COVID-19». Також в рамках пленарного засідання із доповіддю «Інтелектуальна система управління технологічними процесами замороження продуктів харчування» виступив доктор технічних наук, профессор Хорольський В.П.

Відповідно до Програми конференції робота секцій була розпочата о 10.30 год. та проходила у форматі Zoom-конференції:

Секція 1. Детермінанти використання харчових добавок в технологіях харчових продуктів.

Секція 2. Інноваційні технології функціональних харчових продуктів для харчування здорової та хворої людини.

Секція 3. Розвиток харчових виробництв та ресторанного господарства: проблеми, перспективи, ефективність.

Науковий комітет конференції висловлює щиру подяку всім учасникам, які змогли прийняти участь у Zoom-конференціях із доповідями та брали активну участь в обговорені. Хочеться відмітити, що дотримання всіма учасниками Конференції регламенту роботи стало запорукою ефективної роботи секцій та залишило яскраві враження від змістовних наукових дискусій.

Окремо хочеться відмітити широку географію учасників Конференції.  До роботи Конференції долучилися науковці з Китаю, Канади, США, Словаччини, Республіки Білорусь, Узбекистану, Польщі.

У роботі конференції взяли участь 292 учасника, які представляють 42 заклади освіти та підприємства галузі, а саме:

 • Білоруський національний технічний університет, м. Мінськ, Білорусь
 • Державна установа «Інститут охорони здоров’я дітей та підлітків НАМН України», м. Харків
 • Державний університет «Житомирська політехніка», м. Житомир
 • Дніпровський державний аграрно-економічний університет, м. Дніпро
 • Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара, м. Дніпро
 • Дніпровський факультет менеджменту і бізнесу Київського університету культури, м. Дніпро
 • Інститут технічної теплофізики національної академії наук України, м. Київ
 • Київський національний торговельно-економічний університет, м. Київ;
 • Краматорський коледж Донецького національного університету імені Михайла Туган-Барановського, м. Краматорськ
 • Луганський національний аграрний університет, м. Старобільськ
 • Львівський інститут економіки і туризму, м. Львів
 • Львівський національний університет імені Івана Франка, м. Львів
 • Львівський торговельно-економічний університет, м. Львів
 • Маріупольський коледж Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Маріуполь
 • Мелітопольський інститут державного і муніципального управління “КПУ”, м. Мелітополь
 • Миколаївський національний аграрний університет, м. Миколаїв
 • Національний університет «Львівська політехніка», м. Львів
 • Національний університет харчових технологій, м. Київ
 • Ніагарський державний коледж, м. Ніагара-он-те-Лейк, провінція Онтаріо, Канада
 • Одеська національна академія харчових технологій, м. Одеса
 • Одеський національний політехнічний університет, м. Одеса
 • Полтавський університет економіки і торгівлі, м. Полтава
 • Словацький сільськогосподарський університет, м. Нітра, Словаччина
 • Сумський національний аграрний університет, м. Суми
 • Таврійський державний агротехнологічний університет ім. Дмитра Моторного
 • Тернопільський коледж харчових технологій і торгівлі, м. Тернопіль
 • Українська інженерно-педагогічна академія, м. Харків
 • Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини, м. Умань
 • Уманський національний університет садівництва, м. Умань
 • Уманський фаховий коледж технологій та бізнесу уманського національного університету садівництва, м. Умань
 • Університет митної справи та фінансів, м. Дніпро
 • Університет Хечжоу, Китай
 • Харківська державна академія фізичної культури, м. Харків
 • Харківський державний університет харчування та торгівлі, м. Харків
 • Харківський національний технічний університет сільського господарства імені Петра Василенка, м. Харків
 • Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, м. Харків
 • Херсонський державний аграрний університет, м. Херсон
 • Херсонський державний аграрно-економічний університет, м. Херсон
 • Херсонський національний технічний університет, м. Херсон
 • Центральноукраїнський національний технічний університет, м. Кропивницький

Результати роботи Конференції знайшли своє відображення у Збірнику матеріалів ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції “Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини”, до якого увійшло 193 праці науковців, молодих вчених, аспірантів, викладачів та студентів на українській та англійській мовах

Збірник видано у Чехії (https://www.oktanprint.cz/p/food-additives/) з присвоєнням DOI (https://doi.org/10.46489/FAHM-01), що забезпечить індексування матеріалів у міжнародних базах.

РЕЗОЛЮЦІЯ КОНФЕРЕНЦІЇ

СКАЧАТИ МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Вихідні дані для оформлення бібліографічного посилання:

 … // Food Аdditives. Healthy Man and Human Patient Diet : proceedings of IХ International scientific and practical internet conference / …… . – Prague: Oktan-Print s.r.o., 2020. – Р. *–*. – ISBN 978-80-907863-9-4. – DOI: 10.46489/FAHM-01.

До нових наукових зустрічей. З повагою, Науковий комітет конференції

672 разів прочитано