Менторство в дії

У Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського існують гарні традиції підготовки молодих науковців та практиків із числа найкращих студентів. Йдеться про створення умов для реалізації їх здібностей та активізації науково-дослідної роботи.

Наукова робота в ДонНУЕТ вважається однією з головних складових навчального процесу, що забезпечує якісну підготовку фахівців. В Університеті передбачені різні її форми ‒ це наукові гуртки, виконання і захист курсових, дипломних та магістерських робіт, подання тез на участь у наукових студентських конференціях, оформлення статей до друку. Усі вони потребують ґрунтовного методичного забезпечення від викладу основ методології наукових досліджень до опису всіх основних етапів експериментальних та розрахункових робіт, від пошуку інформації до представлення результатів у вигляді рефератів, тез, доповідей, статей тощо.

Студенти ДонНУЕТ мають змогу працювати в наукових гуртках, які функціонують на кафедрах. На кафедрі туризму та країнознавства працює науковий гурток «Культурологічні аспекти ринку туристичних послуг в Україні та світі» (науковий керівник Богатирьова Г.А., к.пед.н., доцент). Здобувачі вищої освіти, члени гуртка, приймають участь у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях, опрацьовують термінологічну систему дослідження на засіданнях гуртка, створюють власну невелику систему термінів з конкретної теми дослідження.

На підсумковій науково-практичній конференції ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових студентських робіт з галузей знань і спеціальностей за напрямом «Туризм» студентка ДонНУЕТ (гр. ТУР-16) Настіч Анастасія отримала диплом ІІ ступеня за роботу «Вплив фестивального туризму на туристичний імідж Дніпровського регіону». У своїй роботі здобувач вищої освіти довела, що фестивальний туризм повинен розглядатися як новий сегмент туристичної діяльності, як чинник збільшення кількості туристів і як ефективний механізм створення та підтримки позитивного іміджу регіону.

Настіч А. проаналізувала сучасний стан та особливості розвитку фестивального туризму в Україні та області, туристичні об’єкти й екскурсійні маршрути якої було представлено на міжнародних та всеукраїнських виставкових заходах.

Здобувач вищої освіти розробила практичні рекомендації щодо активізації фестивального туризму в Україні (на прикладі Дніпропетровщини), які можна використати в практичній діяльності турагенства.

У роботі проаналізовано стан фестивального туризму в Кривому Розі протягом 2011-2018 рр. Усього за цей період було проведено 260 заходів, найбільш популярними серед яких стали дитячі джазові фестивалі; фестивалі зі спортивно-бальних танців; конкурс-фестиваль народної творчості «Червона калина»; «Джаз на Поштовому»; «Сучасні ритми»; фестиваль Козацької пісні тощо. Лише у першому півріччі 2019 р. було проведено 23 заходи. Заходи були різні за змістом і масштабом проведеного дійства, основною метою яких стало задоволення різноманіття уподобань мешканців міста і туристів.

Виконана під керівництвом доцента кафедри туризму та країнознавства ДонНУЕТ наукова робота Настіч А. демонструє високий рівень розвитку вмінь творчої дослідницької діяльності, самостійність умовиводів, навички опрацювання наукових джерел. Колектив ДонНУЕТ та кафедри туризму і країнознавства щиро вітає Настіч А. та її наукового керівника к.п.н., доцента кафедри Богатирьову Г. А. зі здобутою перемогою й сподівається, що навички дослідницької роботи сприятимуть успішній професійній діяльності здобувача вищої освіти.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

390 разів прочитано