ГЕНДЕРНА РІВНІСТЬ: ПРОБЛЕМИ ТА ОБ’ЄДНАННЯ ЗУСИЛЬ ДЛЯ ЇХ ПОДОЛАННЯ

Сьогодні досить часто можна почути від представниць студентства нашого університету питання, які пов’язані з проблемами гендерної дискримінації. І це не дивно, адже незабаром вони будуть пропонувати свої послуги на ринку праці.

Звичайно, що за останні десятиліття у світі досягнуто значного прогресу в просуванні принципу гендерної рівності. Уряд, ділові кола, профспілки та жіночі організації приділяють багато уваги й енергії подоланню дискримінаційних стереотипів, що створюють перешкоди для отримання гідної роботи і доходів для жінок. Зобов’язання вести боротьбу з гендерною дискримінацією також періодично підтверджуються на різних міжнародних конференціях. Проте багато результатів не виправдовують очікувань.

Для жінок, як і раніше, існують реальні перешкоди на ринку праці й вони часто криються в самій системі організації зайнятості та в проблемах, з якими стикаються жінки, що намагаються поєднати професійну діяльність із виконанням сімейних обов’язків. Ці проблеми особливо загострюються сьогодні, в умовах підвищеного стресу і невпевненості в майбутньому, характерних для глобальної економіки. І хоча гендерна дискримінація на ринку праці зараз визнається більшістю експертів і політиків та серйозно обговорюється, багато її форм та проявів залишаються у тіні і не піддаються належному аналізу.

До таких важливих питань слід віднести гендерну дискримінацію у неформальному секторі економіки, гендерну експертизу заробітної плати, вразливість літніх працівників на ринку праці, гендерні аспекти пенсійної реформи, розрив у віддачі від інвестицій в освіту хлопчиків та дівчаток, розподіл родинних обов’язків і домашньої роботи, нові гендерні ролі у суспільстві тощо.

Проведення гендерних аудитів є новим засобом оцінки ефективності застосування комплексного підходу для вирішення проблем гендерної рівності.

Гендерна рівність завжди була одним із ключових елементів Міжнародної організації праці (МОП), поряд із соціальною справедливістю і добробутом працівників. За останні два десятиліття МОП висунула багато важливих політичних ініціатив як в рамках самої Організації, так і на глобальному рівні, внесла важливий внесок у забезпечення комплексного гендерного підходу шляхом розвитку інституційних механізмів, нормативних заходів та технічної допомоги. Прийняття Конвенції про рівне винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності № 100, Конвенції про захист материнства, Про недопущення дискримінації у сфері праці та зайнятості, Про працівників із сімейними обов’язками стало важливим етапом у розробці основоположних норм для створення рівних можливостей чоловіків і жінок у сфері праці.

Тож, гендерна рівність – це питання, у вирішенні якого дуже складно рухатися вперед і досягати відчутного прогресу і тому виконання нашого загального завдання вимагає максимально активної участі всіх сторін. Лише послідовні та виважені кроки у цьому напрямку зроблять спільні зусилля помітними у досягненні гендерної рівності.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

265 разів прочитано