Бібліотека Університету Туган-Барановського інформує: синоніми

Шановні читачі! Бібліотека Університету Туган-Барановського продовжує свою читацьку рубрику. Сьогодні говоримо про синоніми. Українська мова має багатий синонімічний ряд. Наприклад у слова горизонт є 12 синонімів: обрій, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір, кругогляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид.

У бібліотеці Університету Туган-Барановського можна погортати:

СЛОВНИК СИНОНІМІВ

У словнику до найуживаніших слів підібрані синонімічні відповідники, які супроводжуються короткими тлумаченнями, стилістичними ремарками. В окремому реєстрі покажчика за алфавітом розміщені всі синоніми словника із зазначенням назви синонімічного ряду. До словника додано список найновіших найпоширеніших сучасних запозичень з тлумаченнями та їх українськими відповідниками.

 Полюга, Л. М. Словник синонімів української мови / Л. М. Полюга . – К.: Довіра, 2007. – 477с.

Запрошуємо ознайомитись з новою літературою в каб. 301 (3 поверх) Університету Туган-Барановського!

321 разів прочитано