Опитування магістрів Університету Туган-Барановського ОП «Готельно-ресторанний бізнес»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ 2 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін» проводилось у формі онлайн-опитування із використанням сервісу Microsoft Forms.

Дане опитування стосувалось виявлення оцінок здобувачів вищої освіти процедури та інших особливостей процесу вибору навчальних дисциплін, інформаційно-консультаційних можливостей, а також зацікавленості у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету.

В опитуванні взяли участь 5 здобувачів ВО денної і заочної форми здобуття вищої освіти, що навчаються за ОП «Готельно-ресторанний бізнес» другого (магістерського) рівня вищої освіти.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-mahistriv-universytetu-tuhan-baranovskoho-op-hotelno-restorannyj-biznes-4/

 

Окремий блок питань стосувався змісту та обсягу переліку дисциплін запропонованих вільного вибору.

Відповіді опитаних здобувачів вищої освіти свідчать про їх переважну задоволеність переліком запропонованих дисциплін вільного вибору: 4 респондентів обрали варіант відповіді «повністю задовольняє», 1 особа – «скоріше задовольняє».

Відповідаючи на питання «Чи влаштовує особисто Вас кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру?», 5 респондентів обрали варіант відповіді «Так, дисциплін вільного вибору стільки, скільки потрібно». Таким чином, спостерігається повна задоволеність здобувачів кількістю дисциплін вільного вибору.

У відповідь на питання «Які дисципліни Ви хотіли б додати до переліку дисциплін вільного вибору циклу загальної підготовки?» було отримано такі результати: 1 респондент вказав як додаткову дисципліну «Управління готельно-ресторанним бізнесом». Інші 4 особи не запропонували нічого.

Також у відповідь на аналогічне питання щодо дисциплін вільного вибору циклу професійної підготовки отримані такі результати: 4 особи  з опитаних здобувачів вищої освіти зазначили дисципліни щодо управління готельно-ресторанним бізнесом, 1 особа – нічого не зазначила.

Респонденти продемонстрували також невисокий рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету (табл. 7).

 

Таблиця 7. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Чи хотіли б Ви додатково навчатися за сертифікованими навчальними курсами Університету?

Варіанти відповіді Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Так 1
Ні 3
Важко відповісти 1
Загалом 5

 

Не зацікавлені у навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету або сумніваються у доцільності цього 2 респондентів з 5.

Щодо сертифікованих навчальних курсів Університету бажання опитаних здобувачів вищої освіти суттєво різняться (табл. 8).

 

Таблиця 8. Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «За якими саме сертифікованими навчальними курсами Університету Ви хотіли б додатково навчатися?» [1]

Запропоновані сертифіковані навчальні курси Університету Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
З ефективних комунікацій; 3
З розвитку вміння рішення складних «нетипових» завдань 2
З управління якістю продукції та послуг; 1
Разом 6

 

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є курси з ефективних комунікацій (3 вибори), з розвитку вміння рішення складних «нетипових» завдань (2 вибори), з управління якістю продукції та послуг (1 вибір).

 

[1] Кількість відповідей перевищує кількість здобувачів вищої освіти, що взяли участь у дослідженні, оскільки респонденти могли обирати більше одного варіанта відповіді.

272 разів прочитано