Опитування студентів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв» ДонНУЕТ

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження (фокус-груп) у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-studentiv-op-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-donnuet-2/

 

На комплексне запитання «Оптимальність навчального навантаження» отримані результати  зведено в таблицю 3.

 

Таблиця 3 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на комплексне запитання «Оптимальність навчального навантаження», осіб

Оптимальність навантаження Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Повністю не задовольняє Повністю задовільняє Разом
1 2 3 4 5
Загального навчального навантаження в день (загальна кількість навчальних пар) згідно з Вашим розкладом занять         5 5
Лекційного навантаження в день (загальна кількість пар лекційних занять) згідно з Вашим розкладом занять         5 5
Навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з Вашим розкладом занять       1 4 5
частки самостійної роботи з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання завдань самостійної роботи з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання індивідуальних завдань з навчальних дисциплін         5 5
Термінів виконання календарного плану при написанні курсових робіт (проектів)         5 5

 

На запитання «Достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін», де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє». Студенти відмітили, що їх повністю задовольняє достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

 

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– студенти активно користуються доступною для них інформацією (організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу, графіком організації навчального процесу, розкладом занять, навчальним план, індивідуальним планом);

– респонденти показують задоволеність оперативним реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження та актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) ;

– студенти обізнані щодо норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо;

– оптимальність навчального навантаження задовольняє студентів.

Університет знає

Студенти Університету Туган-Барановського долучилися до конференції Ради студентів

Студентка 1 курсу Білаковська Аріна, гр. МЕВ-20 Університету Туган-Барановського долучилася до конференції представників-кандидатів до Ради студентів Дніпропетровської області. 

21 січня 2021 року відбулося онлайн-форматне засідання представників-кандидатів до Ради студентів Дніпропетровської області. На цьому засіданні обговорювалися можливі масові заходи (після карантинних обмежень), спілкувалися про локальні студентські заходи в закладах освіти Дніпропетровської області. Голову та помічника Голови Ради студентів буде обрано на наступному тижні у Телеграм-Чаті під час анонімного голосування. 

Календар подій. День Героїв Небесної Сотні

20.02.2021. День Героїв Небесної Сотні

20 лютого в Україні відзначається День Героїв Небесної Сотні.

Опитування студентів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв» ДонНУЕТ

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження (фокус-груп) у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-studentiv-op-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-donnuet/

 

На наступне запитання «Актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо), де «1» – «повністю не задовольняє», «5» – «повністю задовольняє», студенти відповіли («4» – 1 студент, «5» – 4 студенти).

Респонденти показують задоволеність оперативним реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження та актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо).

На комплексне запитання щодо рівня обізнаності щодо норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо, отримані результати відображені в таблиці 2.

Таблиця 2 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на  запитання щодо рівня обізнаності норм навчального навантаження, видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни, загального навчального навантаження в день тощо, осіб

Рівень обізнаності здобувача ВО Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Повністю не задовольняє Повністю задовільняє Разом
1 2 3 4 5
Норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо)       1 4 5
Видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни         5 5
Порядку та критеріїв оцінювання видів робіт, які потрібно виконати         5 10
Порядку та термінів здачі робіт, які потрібно виконати       1 4 5

 

Відповіді показують, що студенти обізнані щодо видів робіт, які потрібно виконати при вивченні кожної навчальної дисципліни та норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо).

 

ДонНУЕТ пам'ятає

Університет Туган-Барановського пам’ятає: бій під Крутами

29 січня в Україні відзначається річниця бою під Крутами, який для українського народу став символом героїзму та самопожертви молодого покоління в боротьбі за незалежність.

Завдяки звитязі та сміливості українських воїнів ворожий наступ більшовиків на Київ було зупинено на декілька днів. У цей час відбувалися переговори між Українською Народною Республікою і країнами Четверного союзу. 9 лютого 1918 року Брестський мирний договір було підписано. Він означав визнання самостійної Української Народної Республіки суб’єктом міжнародних відносин.

Історична довідка. Прихід до влади у Росії більшовиків у листопаді 1917 року становив загрозу для України. 7 січня 1918 року більшовики оголосили загальний наступ на Україну. У середині січня 1918-го вони встановили контроль майже на всьому Лівобережжі та просувалися на Київ. За таких умов 22 січня 1918 року Українська Центральна Рада ІV Універсалом проголосила незалежність Української Народної Республіки.

Перші кіборги. 29 січня 1918 року в Крутах перебувало до 520 українських воякiв, юнакiв і студентiв при 16 кулеметах та з однією гарматою на залiзничнiй платформi. У росіян була десятикратна перевага в живій силі, мали бронепотяг та артилерію.

Завдяки вигідній позиції і героїзму бійців українцям вдалося завдати росіянам значних втрат і стримати наступ до темряви. Потім під тиском ворога більшість підрозділів організовано відступили до ешелонів на станції неподалік і вирушили в бік Києва, руйнуючи за собою залізничні колії. Але одна студентська чота – 27 юнаків, – заблукавши у темряві, повернулася до станції Крути, яка на той час уже була зайнята більшовиками. Вони потрапили в полон. Полонених катували, а потім стратили. Згодом частину героїв поховали на Аскольдовій могилі у Києві.

На сьогоднi вiдомi прiзвища 20 з них. Це студенти Народного унiверситету Олександр Шерстюк, Ісидор Пурик, Борозенко-Конончук, Головащук, Чижов, Сiрик, Омельченко (сотник); студенти Київського унiверситету святого Володимира Олександр Попович, Володимир Шульгин, Микола Лизогуб, Божко-Божинський, Дмитренко, Андрiїв; гiмназисти 2-ї Кирило-Мефодiївської гiмназiї Андрiй Соколовський, Євген Тернавський, Володимир Гнаткевич, Григiр Пiпський, Іван Сорокевич, Павло Кольченко (прапорщик), Микола Ганкевич.

Загалом у бою під Крутами загинуло з української сторони, за різними оцінками, 70–100 осіб.

Брестський мирний договір. Затримавши ворога на чотири дні, українські війська дали змогу уряду укласти Брестський мир між Українською Народною Республікою і державами Четверного союзу. Перемовини закінчилися 9 лютого 1918 року підписанням Брестського мирного договору. Він визначав:

 • визнання Четверним союзом самостійної Української Народної Республіки суб’єктом міжнародних відносин;
 • перехід Холмщини та Підляшшя до складу  України; Східна Галичина та Буковина мали бути виділені в окремий коронний край Австро-Угорщини;
 • кордон із Польщею, що мав бути визначений комісією “на основі етнографічних відносин і бажань людности”;
 • відмову сторін від взаємних претензій на відшкодування збитків, спричинених війною;
 • обмін військовополоненими та встановлення дипломатичних відносин;
 • постачання УНР іншій стороні до 31 липня 1918 року 60 мільйонів пудів хліба, 2750 тисяч пудів м’яса, іншу сільгосппродукцію та промислову сировину.

Бій під Крутами став боєм за майбутнє України.

Університет Туган-Барановського пам’ятає про ці знакові події. Подивитися стрічку «Крути. 1918» можна тут.

За метіралами Українського інституту національної пам’яті

 

 

 

Університет знає

Студентів Університету Туган-Барановського запрошують на «Career DAY»

Студентів Університету Туган-Барановського запрошуть долучитися до онлайн-івенту «Career DAY».

Цього разу спеціалісти підприємства розповідатимуть про найактуальніші теми у зимовий період:

 • 15:00 – 15:45 – Тайм-менеджмент: з чого почати?
 • 16:00 – 16:45 – Усі способи пошуку роботи: плюси та мінуси
 • 17:00 – 17:45 – Де шукати можливості у період пандемії?

Дата івенту: п’ятниця, 29.01.21 з 15:00 до 17:45

Після проходження Career DAY учасники отримають:

 • знання для свого розвитку, які можна застосовувати у повсякденному житті
 • завдання для удосконалення твоїх софтів
 • нові знайомства зі спеціалістами та однодумцями
 • івент, який можна вказати у резюме
 • сертифікат за участь у івенті

Реєстрація за посиланням: https://cutt.ly/SjVxXGi

Опитування студентів ОП «Обладнання переробних і харчових виробництв» ДонНУЕТ

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження (фокус-груп) у формі онлайн-опитування 01.09.2020-31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ4) із використанням сервісу Microsoft Forms.

Відповіді на комплексне запитання «Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу графік організації навчального процесу, розклад занять, навчальний план, індивідуальний план)»  зведено в таблицю 1.

 

Таблиця 1 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу

(графік організації навчального процесу, розклад занять, навчальний план,

індивідуальний план)», осіб

Доступність Кількість здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Повністю не задовольняє Повністю задовільняє Разом
1 2 3 4 5
Організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу 1 4 5
Графік організації навчального процесу 5 5
Розклад занять 1 4 5
Навчальний план 5 5
Індивідуальний план 5 5

 

Відповідаючи на питання «Оперативність реагування адміністрації Університету на Ваші запити щодо навчального навантаження» де «1» – «повністю не задовольняє», а «5» – «повністю задовольняє». Усі студенти відповіли, що повністю задовольняє оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження.

Університет Туган-Барановського знає: брати наші менші

Університет Туган-Барановського вже анонсував новину – ДонНУЕТ PETS FRIEDLY

Ваші пухнасті друзі – наші друзі! Якщо на когось зі студентів чи працівників ДонНУЕТ чекають разом із домашнім улюбленцем – не соромтеся зайти у приміщення Університету. У холі на 1 поверсі ви можете відпочити, зігрітися чи попросити у консьєржа налити води для вашого улюбленця. Для зручності всіх присутніх в Університеті, собаки переміщуються тільки з повідцем.

Також зі своїм пухнастим другом можна пройти на свіже повітря до арт-простору Університету, що розташований у внутрішньому дворику ДонНУЕТ. За гігієною слідкують власники чотирилапих.

До речі, знайомстеся – це Артіста Акценто Маестра де ла Каза, або просто Арт. Він – аргентинський дог, або доґо-аргентино. Сообаки цієї породи атлетичні, витривалі, вправні у полюванні та з них виходять добрі охоронці. Арт живе разом з нашою студенткою групи ГРС-18, Миснік Яною та з її мамою, Удовіченко Ганною Михайлівною, доценткою кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін. До того ж, Арт – єдиний офіційно зареєстрований в нашому місті аргентинський дог.

Календар подій. День Св. Валентина

14.02.2021. День Святого Валентина

14 лютого відзначається свято всіх закоханних – День Святого Валентина.

Опитування магістрів ДонНУЕТ спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Обладнання переробних і харчових виробництв» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо якості практичної підготовки та здобуття під час практики необхідних для подальшої професійної діяльності компетентностей проводилось у формі онлайн-опитування 01.09.2020 – 31.12.2020 р. методом анкетування (анкета SQ 3) із використанням сервісу Microsoft Forms.

 

Читайте також: https://donnuet.edu.ua/opytuvannia-mahistriv-donnuet-spetsialnosti-obladnannia-pererobnykh-i-kharchovykh-vyrobnytstv-3/

 

На запитання «Ваші пропозиції щодо покращення практичної підготовки»:

немає – 2 респонденти;

ніяких рекомендацій я не можу навести, так як все було на кращому рівні – 1 респондент;

пропозицій не маю – 1 респондент;

пропозицій немає – 1;

я вважаю що тривалість практики потрібно збільшити – 1.

 

Отримані результати опитування дозволяють зробити такі основні висновки:

– рівень задоволеності респондентів оцінюваними аспектами проходження практики є переважно високим;

– рівень досягнення основних цілей практики респонденти оцінили як високий;

– більшість з типових труднощів при проходженні практики опитані здобувачі вищої освіти позначили як такі, з якими вони не зіткались;

– респонденти продемонстрували значний рівень задоволеності взаємодією з керівниками практики (як від Університету, так і від підприємства);

– серед запропонованих тверджень для опису результатів практики більшість респондентів обрали «позитивні» твердження із запропонованих варіантів;

– більшість опитаних здобувачів вищої освіти обрали варіанти відповіді «Так, хотів (хотіла) б» та «Скоріше так» стосовно бажання пройти практику на тому ж підприємстві (організації) ще раз.

За результатом анкетування групою забезпечення запропоновано:

 1. При взаємодії з керівниками практики від суб’єктів господарювання (баз практики) звертати увагу на необхідність створення умов для повноцінного засвоєння здобувачами вищої освіти вимог практичної діяльності.
 2. Згідно з Положенням про практичну підготовку здобувачів вищої освіти

П ДонНУЕТ 05.02-01-2020 враховувати побажання здобувачів ВО, які мають можливість самостійно, за погодженням із керівником групи забезпечення освітньої програми, підбирати для себе базу практики для набуття практичних навичок.