Університет Туган-Барановського запрошує на майстер-клас про функціонування системи менеджменту якості в умовах геополітичної кризи

Кафедра маркетингу, менеджменту та публічного адміністрування Університету Туган-Барановського анонсує майстер-клас на тему «Особливості побудови та функціонування системи менеджменту якості ПАТ «Арселор Мітттал Кривий Ріг» в умовах геополітичної кризи»

Спікер – Шушпанов Богдан, Аудитор управління технічної підтримки продажів та впровадження нових видів продукції ПАТ «АрселорМітттал Кривий Ріг»

Університет Туган-Барановського запрошує на майстер-клас про особливості розробки та впровадження системи менеджменту організацій 26 травня 2023 р. о 12.30 відбудеться вебінар на тему «Особливості побудови та функціонування системи менеджменту якості ПАТ «Арселор Мітттал Кривий Ріг» в умовах геополітичної кризи».

Вебінар відбудеться 26 травня 2023 р. о 12.30 на інформаційній платформі Теаms

Приєднання до конференції https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NGMwODM2YjYtM2NkYy00MGM0LWFjMjYtNDlkOTgyNTcxZmRj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2237cd273a-1cec-4aae-a297-41480ea54f8d%22%2c%22Oid%22%3a%22c8b11d5c-4469-4cb5-937a-177588b21d0b%22%7d

Запрошуються здобувачі вищої освіти Університету Туган-Барановського та всі, хто цікавиться сучасними тенденціями менеджменту якості.

215 разів прочитано