Про результати опитування студентів спеціальності «Філологія» другого рівня вищої освіти за анкетою SQ_8 щодо організації контрольних заходів

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_8 «Опитування здобувачів вищої освіти про організацію контрольних заходів» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 09.10.2023 р. по 13.10.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів ВО на питання «Чи знайомі Ви з документом, що регулює процес організації контрольних заходів?» надали відповідь «Так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету або під час занять»;

– 100% респондентів відповіли, що правила проведення контрольних заходів є доступними для всіх учасників освітнього процесу;

– 83% студентів на запитання «Чи можна стверджувати, що ваша поінформованість про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за окремими дисциплінами є повною, достатньою та вчасною?» надали відповідь «Так, форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома та зрозумілі мною», 37% обрали відповідь – «Форми контрольних заходів та критерії оцінювання були повною мірою доведені до мого відома, але не за всіма дисциплінами»;

– 83% здобувачів ВО на питання «В якому документі можна знайти критерії оцінювання рівня знань за окремою дисципліною?» обрили відповідь «В робочій програмі навчальної дисципліни», інші 27% зазначило «Я не знаю в якому. Завжди викладач розповідає критерії оцінювання»;

– 67% респондентів на запитання «Чи задовольняє спосіб інформування про форми контрольних заходів та критерії оцінювання Вашим потребам?» відповіли «так», інші 33% зазначили, що «так, але бажано крім сайту надавати інформацію додатковими засобами»;

– для 100% здобувачів ВО правила проведення контрольних заходів є чіткими і зрозумілими;

– 100% студентів надали відповідь на питання «Чи була інформація про контрольні заходи та критерії їх оцінювання заздалегідь оприлюднена?» – «так»;

– 67% опитуваних на питання «Чи завжди інформація про графіки проведення контрольних заходів є вчасною, повною та доступною?» відповіли «так» та «швидше так», а 33% зазначили, що «так, але не за всіма видами та дисциплінами»;

– 33% студентів на запитання «Чи відповідає процедура проведення контрольних заходів принципам прозорості?» відповіли «відповідає повністю», 67% – «відповідає достатньо»;

– 83% здобувачів ВО на питання «Чи були критерії оцінювання контрольних заходів за дисциплінами попереднього семестру чіткими і зрозумілими?» обрили відповідь «так», 27% – «так, чіткі та зрозумілі, але не за всіма контрольними заходами»;

– 50% студентів на запитання «на Вашу думку правила проведення контрольних заходів забезпечують об’єктивність екзаменаторів?» надали відповідь «так, повністю», 50% відповіло «швидше так»;

– 100% респондентів відповіли, що в Університеті дотримуються правила організації контрольних заходів;

– 67% здобувачів на запитання «Яка, на вашу думку, форма проведення контрольних заходів є найкращою?» обрали відповідь «Електронна форма», 33% – «в залежності від особливостей дисципліни»;

– на питання «Яка, на вашу думку, основна перевага проведення контрольних заходів в електронній формі? (можна обрати декілька варіантів)» 100% респондентів зазначили: «повнота відповідності рівня знань та оцінки»;

– 100% опитуваних на питання «Чи була у Вас можливість при проведенні контрольних заходів в електронній формі скористатися неправомірними підказками (списування, допомога третіх осіб, використання гаджетів)?» відповіли «Ні, списування неможливе»;

– 50% студентів на питання «Чи відомо Вам яким документом регулюється процедура повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей)?» відповіли «так, з ним можна ознайомитися на сайті Університету», 33% здобувачів – «так», 17% здобувачів – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 100% респондентів на запитання «Визначте, чи є правила повторного проходження контрольних заходів чіткими і зрозумілими?» відповіли «так» та «скоріше так»;

– 100% опитуваних на запитання «Чи були у Вас випадки повторного проходження контрольних заходів (ліквідації академічних заборгованостей)?» відповіли «ні»;

– 33% студентів зазначили, що процедура повторного проходження контрольних заходів є чіткою і зрозумілою, 67% надали відповідь – «важко відповісти»;

– 50% опитуваних на питання «Чи об’єктивним є оцінювання рівня підготовки здобувачів ВО під час повторного проходження контрольних заходів?» відповіли «так» і «переважно так», 50% – «важко відповісти»;

– 67% здобувачів ВО на питання «Чи дотримуються в Університеті процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів?» обрили відповідь «так», інші 33% зазначило «важко відповісти на поставлене питання»;

– 100% студентів зазначило, що вони не стикалися з випадками необ’єктивного оцінювання рівня знань під час повторного проходження контрольних заходів;

– 33% респондентів на запитання «Чи є в Університеті можливість оскаржити процес проведення та результати контрольних заходів?» відповіли «так», 67% – «важко відповісти на поставлене питання»;

– 17% здобувачів ВО на питання «Чи відомо Вам яким документом регулюється процес оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів?» обрили відповідь «так», інші 83% – «ні»;

– 100% здобувачів зазначило, що у них не виникала потреба в оскарженні результатів (апеляції) контрольних заходів та їм не відомі випадки перешкоджання оскарженню результатів контрольних заходів;

– 100% студентів відповіло, що можливість підняти будь-яке питання, що стосується оскарження результатів контрольних заходів є реальною, а порядок подання заяв на апеляцію таким, що повною мірою задовольняє потреби здобувачів ВО;

– жодний з опитуваних здобувачів не стикався з необхідністю оскаржувати результати контрольних заходів;

– 66% здобувачів на питання «Чи мали Ви змогу поділитися своїм враженням щодо організації контрольних заходів?» відповіло «так, під час анкетування», 17% – «так, моєю думкою цікавляться представники адміністрації Університету», 17% – «ні».

Всіх респондентів електронний вид проведення контрольних заходів повністю влаштовує. Пропозицій щодо покращення організації контрольних заходів не надано.

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023), було ухвалено здійснити заходи з підвищення поінформованість здобувачів ВО про форми контрольних заходів та критерії оцінювання за дисциплінами кафедри; здійснити заходи з підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо наявності у робочих програмах дисциплін критеріїв оцінювання рівня знань; документів, що регулюють процес оскарження результатів (апеляції) контрольних заходів; здійснити заходи з підвищення обізнаності здобувачів ВО щодо процедури запобігання та врегулювання конфлікту інтересів.

24 разів прочитано