Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_2 щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо індивідуальної освітньої траєкторії та реалізації права на вибір навчальних дисциплін, проведеного 18.09-22.09.2023 свідчать про високу задоволеність здобувачів ВО переліком запропонованих дисциплін вільного вибору та зрозумілість процедури вибору дисциплін.

За результатами анкетування встановлено, що:

– 100% здобувачів обізнані про можливість вибору навчальних дисциплін та не мають потреби отримувати додаткову інформацію про можливість їх вибору;

– найбільш поширеними відповідями на питання «Як Ви дізнаєтеся про перелік та зміст дисциплін вільного вибору? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» були: «Інформація міститься на сайті Університету» (100%), «Інформація міститься на сайті кафедри» (100%) та «Від директора ННІ» (20%);

– 20% респондентів орієнтуються лише на власну думку при виборі дисциплін вільного вибору, 60% здобувачів ВО зверталися за консультацією до завідувача кафедри та 20% враховували думку викладачів;

– при відповіді на запитання: «Чиї консультації щодо вибору дисциплін вільного вибору були для Вас найбільш корисними?» 40% опитуваних відповіло, що орієнтуються на думку завідувача кафедри та 60% вважають корисними консультацію керівника освітньої програми;

– 100% здобувачів зазначили, що їм важлива (60%) або скоріш важлива (40%) можливість самостійного вибору дисциплін;

– 100% здобувачів задовольняє перелік запропонованих дисциплін вільного вибору та кількість дисциплін вільного вибору, які можливо вивчати протягом семестру;

– 100% респондентів зазначили, що їх повністю задовольняє процедура вибору дисциплін вільного вибору; в якості пропозиції було висловлене бажання проводити пробні заняття щодо опанування процедури;

– оцінюючи значущість критеріїв, які здобувачі ВО використовують при виборі дисциплін вільного вибору («1» – «не має значення», а «5» – «дуже важливий») найбільш суттєвими виявилися критерії: «Практична спрямованість дисципліни» (88% респондентів), «Викладач, який буде вести дисципліну» (80% респондентів), «Безпосередній зв’язок дисципліни з майбутньою професією» (88% респондентів);

– респонденти продемонстрували середній рівень зацікавленості у додатковому навчанні за сертифікованими навчальними курсами Університету 60%);

Відносними лідерами серед сертифікованих курсів, яким надають перевагу респонденти, є іноземна мова, розвиток критичного мислення, проведення презентацій, особистісне зростання.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023 ).

За результатом запропоновано:

1. періодично проводити заходи для інформування здобувачів вищої освіти щодо вибіркових дисциплін (гарант, завідувач кафедри, викладачі);

2. організовувати консультації здобувачів для надання додаткової інформації про можливість вибору навчальних дисциплін.

3. додатково інформувати здобувачів вищої освіти про сертифіковані курси Університету, їх перелік, переваги, зв’язок із сучасними вимогами ринку праці тощо

24 разів прочитано