Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» магістерського рівня за анкетою SQ_17 щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП

Результати опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП, проведеного 24.04-27.04.2023 р. свідчать про високий рівень їх задоволеності освітніми програмами, за якими вони навчаються та якістю організації процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.

Опитування проходило із використанням сервісу Microsoft Teams. Здобувачам було запропоновано оцінити якість організації процедур внутрішнього забезпечення якості ОП Університету Туган-Барановського за 19 критеріями.

У результаті аналізу результатів анкетування встановлено, що:

– 78% опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти відомо, яким чином здійснюється перегляд змісту освітніх програм, 22% зазначили, що ні;

– 78% респондентів ознайомившись з процедурою перегляду змісту освітніх програм, відзначили, що вони «повністю» і «достатньо» усвідомлюють, яким чином здобувачі ВО приймають участь у перегляді освітніх програм, 11% – «недостатньо», і 11% відповіли, що «скоріше ні»;

– на думку 34% опитуваних здобувачів ОП необхідність перегляду ОП перш за все викликана необхідністю постійного вдосконалення ОП у світлі найновіших досліджень, 23% – застарілістю ОП та її невідповідністю сучасним вимогам, 23% – зміною потреб ринку праці та суспільства, 11% – неможливістю працевлаштування, інші 11% відзначили, що академічні навички та знання за ОП не сприяють особистісному розвитку та майбутній кар’єрі;

– 100% опитуваних респондентів вважають «достатнім» ступінь їхнього впливу на процеси періодичного перегляду ОП для забезпечення її відповідності потребам та сучасним тенденціям;

– 100% опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти вважають, що система опитування здобувачів ВО Університету (констеляція анкет) дає можливість впливати на процес перегляду та удосконалення ОП;

– лише 11% опитуваних здобувачів ОП приймали особисту участь у перегляді, оновлені та обговоренні змісту ОП;

– серед опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня, які ознайомлені з процедурою перегляду ОП, 78% відзначають, що їх ОП є актуальною та не потребує змін, 22% ще не ознайомились з такою процедурою;

– серед опитуваних здобувачів ОП 100% респондентів упевнені, що студентське самоврядування Університету бере участь у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП, а саме ініціює опитування та обговорення і формує колективні пропозиції щодо перегляду ОП;

– 100% опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня відзначають що в Університеті забезпечено участь студентського самоврядування у процедурах внутрішнього забезпечення якості ОП;

– 100% опитуваних респондентів вважають, що процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті повною мірою здатен врахувати пропозиції здобувачів ВО (студентського самоврядування);

– на думку 100% опитуваних здобувачів ОП процес перегляду та удосконалення ОП в Університеті може забезпечити адекватний вплив на перегляд та удосконалення ОП здобувачів ВО (студентського самоврядування), проте 22% з них уточнюють, що не повною мірою;

– 100% опитуваних здобувачів вважають, що збір пропозицій щодо структури та змісту ОП на основі анкети SQ_13 може забезпечити адекватний вплив здобувачів ВО на процес перегляду та удосконалення ОП;

– 100% опитуваних здобувачів вважають, що процес збору та обробки пропозицій здобувачів ВО щодо структури та змісту ОП за допомогою Гугл форм (Google Forms) є зручним та об’єктивним;

– 100% опитуваних здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня впевнені, що інформація щодо внесених до ОП доводиться до здобувачів ВО, 45% з них відзначає, що результати корегувань ОП оприлюднюються на офіційному сайті Університету;

– 100% опитуваних здобувачів ОП відзначають, що рівень залучення здобувачів ВО до процедури перегляду освітніх програм є «досить і повністю достатнім»;

– на думку 100% опитуваних здобувачів, Університет достатньо робить для моніторингу пропозицій здобувачів ВО та періодичного перегляду ОП;

– 100% опитуваних здобувачів ОП відзначили, що не стикалися зі складнощами у процесі перегляду та удосконалення ОП Університету;

– про зміни ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня, що вносилися за результатами її перегляду у попередні роки 45% опитуваних здобувачів ОП дізналися на офіційному сайті Університету, водночас 55% результати перегляду невідомі;

За результатами опитування здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня (анкета SQ_17) дозволяють зробити висновок про достатній рівень їх задоволеності у питаннях залучення до перегляду змісту освітніх програм та їх оновлення для забезпечення їх відповідності потребам суспільства та сучасним тенденціям.

Оцінки різноманітних аспектів задоволеності здобувачів отримали від респондентів у переважній більшості «Так», «Так, досить» та «Так, ознайомлений/лена».

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 15 від 11.05.2023), було ухвалено ознайомити здобувачів ВО ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня зі змінами ОП, що вносилися за результатами її перегляду; продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо процедур внутрішнього забезпечення якості ОП.

46 разів прочитано