Про результати опитування здобувачів ВО спеціальності «Філологія» за анкетою SQ_4 щодо навчального навантаження

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_4 «Опитування здобувачів вищої освіти (фокус-груп) щодо навчального навантаження» проводилось у формі онлайн-опитування у період з 25.09.2023 р. по 30.09.2023 р. із використанням сервісу Microsoft Forms.

Виходячи з середніх оцінок, вище опитані здобувачі ВО оцінили власну задоволеність такими аспектами навчального навантаження:

– індивідуальний план (4,5);

– оптимальність загального навчального навантаження в день згідно з розкладом, оптимальність лекційного навантаження та навчального навантаження в день з однієї дисципліни згідно з розкладом (4,5);

– оптимальність частки самостійної роботи з навчальних дисциплін (4,5);

– оперативність реагування адміністрації Університету на запити щодо навчального навантаження (4,5);

– доступність організаційно-методичного та інформаційного забезпечення навчального процесу (4,4);

– навчальний план – (4,4);

– актуальність розміщеної на сайті Університету інформації стосовно навчального навантаження (навчальні плани, графіки навчального процесу, розклад занять тощо) (4,25);

– оптимальність термінів виконання завдань самостійної роботи (4,25);

– оптимальність термінів виконання індивідуальних завдань (4,25);

– рівень обізнаності щодо норм навчального навантаження (одиниця навчального навантаження, кількість годин в кредиті, кількість кредитів в семестрі, навчальному році тощо) (4,25).

– графік організації навчального процесу (4,25);

Найнижчі середні оцінки отримали такі аспекти навчального навантаження:

– порядок та терміни здачі видів робіт, які потрібно виконати (3,8).

– достатність часу для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін (3,8).

В цілому можна зробити висновок, що опитані здобувачі вищої освіти загалом задоволені цією стороною навчання, оскільки переважають оцінки «4». Жоден з опитаних здобувачів вищої освіти не надав пропозицій щодо покращення навчального навантаження.

Таким чином, опитування здобувачів ОП «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти щодо навчального навантаження свідчить, що здобувачів ВО оцінили обсяг навчального навантаження як оптимальний, час відведений на самостійну роботу та виконання індивідуальних завдань відповідає потребам здобувачів ВО, а кількість аудиторного навантаження сприяє формуванню програмних результатів навчання.

Результати анкетування було обговорено на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 4 від 19.10.2023).

За результатом анкетування запропоновано:

1. впровадити регулярні консультації щодо норм навчального навантаження

2. переглянути терміни виконання та здачі різних видів робіт з навчальних дисциплін

3. на початку кожного семестру визначати чіткі терміни для виконання завдань самостійної роботи та індивідуальних завдань з навчальних дисциплін.

24 разів прочитано