Про результати опитування за анкетою SQ_18 щодо розвитку студентського самоврядування студентів спеціальності «Філологія» магістерського рівня

Опитування здобувачів вищої освіти, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Германська філологія (англійська, німецька). Переклад» другого (магістерського) рівня вищої освіти за змістом анкети SQ_18 «Опитування здобувачів вищої освіти щодо розвитку студентського самоврядування» проводилось у формі онлайн-опитування 26.04-29.04.2023 із використанням сервісу Microsoft Forms.

Розподіл відповідей на запитання анкети «Чи відомо Вам про діяльність студентського самоврядування в ДонНУЕТ?» наступний: «Так» – 40 %, «Скоріше так» – 40%, «Ні» – 10%, «Важко відповісти» – 10%.

Опитувані здобувачі дали наступні відповіді на питання: «Чи берете Ви участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ? (позначте всі варіанти відповіді, що підходять)» (табл. 1).

Таблиця 1

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Так, я голосую на виборах  до органів студентського самоврядування ДонНУЕТ
Так, я беру участь у заходах, що організовуються студентським самоврядуванням ДонНУЕТ;
Ні, я не беру зараз участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ 100

 

Якщо Ви відповіли «Ні» на попереднє питання, чи брали Ви участь у діяльності студентського самоврядування раніше або чи хотіли б брати участь у ній у майбутньому? (табл. 2).

Таблиця 2

Варіанти відповіді % здобувачів

вищої освіти,

що обрали певний

варіант відповіді

Ні, я не брав участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ раніше, та не хочу брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому 70
Так, я брав участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ раніше, але не хочу брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому 10
Ні, я не брав участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ раніше, але хотів би брати участь у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ у майбутньому 20

 

На запитання «На Вашу думку, чи достатньо особисто Вам інформації про студентське самоврядування ДонНУЕТ?» відповіді здобувачів вищої освіти наступні: 80% – «так», 10% – «скоріше так», 10% – «важко відповісти».

Таблиця 3 демонструє середній бал відповідей здобувачів вищої освіти на питання про інформованість про участь, потреби, функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ (осіб).

Таблиця 3

Варіанти відповіді Середній бал
Ваша інформованість про можливості участі у діяльності студентського самоврядування ДонНУЕТ 4,0
Ваша інформованість про потреби студентського самоврядування ДонНУЕТ у допомозі з боку студентів 3,9
Ваша інформованість про функції і можливості студентського самоврядування ДонНУЕТ 3,9

 

На питання: «Чи усі студенти ДонНУЕТ мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування?», були отримані наступні відповіді:

Відповіді здобувачів на питання анкети «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє участі здобувачів вищої освіти в управлінні Університетом» розподілилися таким чином:

Варіанти відповідей на запитання анкети «Адміністрація ДонНУЕТ не втручається в діяльність органів студентського самоврядування»: 50% – «Важко сказати, згоден чи ні»,  20% – «Повністю згоден», 20% – «Скоріше згоден», 10% – «Важко відпповісти».

Таблиця 4 демонструє розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє вирішенню актуальних проблем Університету», осіб:

Таблиця 4

Варіанти відповіді % здобувачів вищої освіти, що обрали певний варіант відповіді
Важко відповісти 0
Важко сказати, згоден (згодна), чи ні 10
Повністю згоден (згодна) 30
Скоріше згоден (згодна) 60
Повністю не згоден (згодна) 0

 

На запитання: «Адміністрація ДонНУЕТ створює належні умови для діяльності органів студентського самоврядування» респонденти дали наступні відповіді: Повністю згоден (згодна) – 20%, Скоріше згоден (згодна) – 80%.

На запитання «Адміністрація ДонНУЕТ забезпечує матеріальну та фінансову основу студентського самоврядування (приміщення, оргтехніка, фінансування)» були отримані наступні відповіді: важко сказати, згоден (згодна) чи ні – 10%; повністю згоден (згодна) – 30 %; скоріше згоден (згодна) – 60%.

На запитання «Студенти ДонНУЕТ бажають брати участь у діяльності студентського самоврядування» отримані відповіді: повністю згоден (згодна) – 30%; скоріше згоден (згодна) – 50%; важко відповісти згоден (згодна)  чи ні – 20%.

Отримані відповіді на питання: «У ДонНУЕТ створено умови для участі представників органів студентського самоврядування у робочих органах Університету (ректорат, дирекції, ради тощо)»: важко сказати, згоден (згодна) чи ні – 10%; повністю згоден (згодна) – 40%; скоріше згоден (згодна) – 50%.

Твердження «Студентське самоврядування ДонНУЕТ забезпечує представництво і захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти» підтвердили 70% респондентів; дали відповідь «важко сказати, згоден (згодна) чи ні» – 30%.

Отримані відповіді на запитання: «Викладачі ДонНУЕТ схвально ставляться до участі студентів у діяльності студентського самоврядування» розподілилися наступним чином:

На питання «Студентське самоврядування ДонНУЕТ сприяє соціальному становленню та громадянській активності студентів» були отримані відповіді: Повністю згоден (згодна) – 40%; Скоріше згоден (згодна) – 50%; Важко сказати згоден (згодна) чи ні – 10%.

 

Таблиця 5 – Розподіл відповідей здобувачів вищої освіти на питання:

 

Питання Важко відповісти Важко сказати, згоден (згодна), чи ні Повністю згоден (згодна) Скоріше згоден (згодна)
Викладачі ДонНУЕТ можуть звертатись до студентського самоврядування за сприянням у підвищенні ефективності навчального процесу   40% 20% 40%
Студентське самоврядування ДонНУЕТ може робити більше для вирішення проблем Університету та його розвитку 10% 70% 10% 10%
Участь в управлінні Університетом (участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо) 10% 40% 10% 40%
Участь в управлінні Університетом (участь у діяльності ректорату, вчених рад тощо)   40% 10% 50%

 

Проаналізувавши і обговоривши результати опитування на засіданні кафедри іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін (протокол № 15 від 11.05.2023), було ухвалено продовжувати здійснення опитувань здобувачів ВО щодо розвитку студентського самоврядування; сприяти зацікавленості студентів у роботі студентського самоврядування.

 

42 разів прочитано