Опитування ЗВО, які навчаються на освітньо-професійній програмі «Ресторанні технології» другого (магістерського) рівня вищої освіти

За результатами опитування SQ_6 щодо відповідності методів навчання і викладання принципам академічної свободи,було виявлено, що 78 % респондентів обізнані з цього питання. 22 % зосередили свою увагу на варіантах відповідей «свобода навчання» та «свобода викладання» респондентів.

Усі респонденти дали однозначну відповідь «так» на питання «Чи використовують Ваші викладачі під час викладання навчальної дисципліни методи дискусії?».

Усі 100  % опитаних здобувачів ВО відповіли, що вони мають змогу під час вивчення навчальних дисциплін обговорювати теми, які відповідають цільовим завданням навчальних дисциплін, але є соціально, політично або етично контраверсійними (суперечливими). Щодо питання «Чи заважають викладачі Вам та іншим студентам висловлювати власні думки під час обговорення контраверсійних тем?» думки респондентів розділилися таким чином: 67% опитаних дали відповідь «Скоріше ні», 22% – відповідь «Ні», та ще11 завагалися з відповіддю. Усі респонденти, які взяли участь в даному анкетному опитуванні, відповіли, що викладачі під час вивчення навчальних дисциплін спонукаютьздобувачів вищої освіти до дослідницької діяльності.

На питання «Чи надають Ваші викладачі Вам та іншим студентам право вільно обирати теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо?» 78% учасників анкетування обрали відповідь «Скоріше так», але інші 22% обрали відповідь «Скоріше ні».

На питання «Чи надає Університет студентам можливість оприлюднення результатів власної дослідницької діяльності?» всі респонденти дали позитивні відповіді. 100% позитивних відповідей було отримано і на питання «Чи надає Університет  студентам інформацію щодо можливості участі у проєктних та грантових програмах?». На питання «Чи сприяє Університет участі студентів у всеукраїнських та міжнародних конкурсах, конференціях?» отримано 100% відповідей «Так».

За результатами обговорення анкетування на засіданні кафедри технології в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва було вирішено:

  • методи навчання та викладання в Університеті відповідають сучасним принципам академічної свободи, однак слід звернути увагу на обізнаність здобувачів вищої освіти з цього питання;
  • викладачам надати більше прав студентам при виборі теми для досліджень, виконання індивідуальних завдань тощо.
59 разів прочитано