Звіт про відкриту лекцію д.е.н, доцента Слободянюк Н.О.

29 жовтня 2019 року о 09.00 в аудиторії 313 завідувачем  кафедри фінансів та банківської справи, д.е.н., доцентом Слободянюк Наталею Олександрівною проведено відкриту лекцію з дисципліни «Страховий менеджмент» для магістрів групи ФІН-19Ма  за темою «Управління маркетинговою діяльністю страховика».

Студенти ознайомилися з маркетинговими інструментами просування страхової послуги, особливостями складання стратегiчних і тактичних планiв щодо реалізації страхових продуктів, еволюцією моделей комплексу маркетингу (базова модель «4Р» − модифікована модель «7Р» − сучасна модель «9Р»).

Спікер Слободянюк Н. О. акцентувала увагу аудиторії на необхідності впровадження в практичну діяльність страховиків ефективної системи маркетингової підтримки діяльності на основі маркетингових досліджень.

На практичних прикладах студентам було роз’яснено застосування методичного апарату відповідно до завдань маркетингових досліджень: загальний огляд страхового ринку; аналіз поточних ключових проблем у роботі продавців страхових послуг; аналіз задоволеності страховим продуктом реальних клієнтів компанії; аналіз потреб потенційних клієнтів, ідентифікація основних перешкод у роботі з ними; вивчення основних конкурентів, які працюють у даному сегменті ринку; матричний аналіз досліджуваного страхового продукту.

На відкритій лекції були присутні викладачі кафедри фінансів та банківської справи: к.е.н, доцент Гудзь Ю. Ф., к.е.н., доцент Юнацький М. О, ас. Сіраш С. С. та директор навчально-наукового інституту економіки, управління та адміністрування к.е.н, доцент Нєізвєстна О. В.

Загальне позитивне враження присутніх від лекції доводить високий рівень професіоналізму й педагогічної майстерності Слободянюк Н. О., її здатність підтримувати постійний інтерес аудиторії до поставленої проблематики дослідження та досягати активного залучення присутніх до вивчення теми.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

346 разів прочитано