ЗМІНИ У БУХГАЛТЕРСЬКОМУ ОБЛІКУ В 2020 РОЦІ

Міністерство фінансів України наказом від 14.01.2020 р. № 6 затвердив зміни до деяких методичних рекомендацій із бухгалтерського обліку. Відтермінування дії наказу не передбачається, реєстрацію в Мін’юсті він не проходить, отже вказані зміни діють вже зараз.

Зміни в Методичних рекомендаціях обліку основних засобів № 561.

Основною і найбільш суттєвою зміною у Методрекомендаціях № 561 є виключення пунктів, якими передбачено, що первісна (переоцінена) вартість основних засобів може бути збільшена на суму витрат, пов’язаних із поліпшенням та ремонтом об’єкта, визначену в порядку, встановленому податковим законодавством, а також на суму індексації, проведеної у порядку, встановленому податковим законодавством. Така процедура була передбачена для юридичних осіб на загальній системі оподаткування (платників податку на прибуток). Але, оскільки розділ ІІІ ПКУ, присвячений цьому податку, вже кілька років має зовсім іншу редакцію, застарілі норми з Методичних рекомендацій прибрали.

Інші дві зміни мають уточнюючий характер. Вони передбачають, що:

 • ліквідаційна вартість об’єкта основних засобів має визначатися комісією, створеною наказом керівника підприємства, під час введення об’єкта в експлуатацію;
 • при поверненні орендодавцю цілісного майнового комплексу (і обʼєктів основних засобів у його складі) щодо залишку невикористаних амортизаційних відрахувань на орендовані основні засоби орендар складатиме кореспонденцію: Дт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами» та Кт 311 «Поточні рахунки в національній валюті». А у разі створення цільового фонду з відновлення таких основних засобів залишок невикористаного цільового фонду, що підлягає поверненню орендодавцю, відображатиметься кореспонденцією Дт 48 «Цільове фінансування і цільові надходження» та Кт 685 «Розрахунки з іншими кредиторами».

Зміни в Методичних рекомендаціях обліку запасів № 2:

 • виключено вимогу фіксування місця складання у закупівельному акті;
 • виключено вимогу, що порядок відображення суми ПДВ, яка обчислюється при надходженні та вибутті запасів здійснюється згідно з Інструкцією з обліку ПДВ № 141(у зв’язку із її скасуванням);
 • уточнено, що кореспонденція рахунків бухгалтерського обліку операції із запасами наведена у Додатку 3 (раніше було зазначено Додаток 4, якого у Методичних рекомендаціях не було);
 • із Додатку 3 виключено бухгалтерський запис за операцією «Списання втрати запасів, понесених внаслідок надзвичайних подій» (Дт 99 Кт 20, 21, 22, 26, 27, 28) у зв’язку із відсутністю у Плані рахунків, на сьогодні, рахунку 99 «Надзвичайні витрати».

Зміни в Методичних рекомендаціях обліку нематеріальних активів № 1327.

У Методичних рекомендаціях № 1327 було внесено лише два уточнення:

 • ці рекомендації не застосовуються банками;
 • у зв’язку із скасування Інструкції № 69(про інвентаризацію) актуалізовано, що проведення інвентаризації НМА здійснюється в порядку, встановленому діючим Положенням № 879«Про інвентаризацію активів та зобов’язань».

Зміни в Методичних рекомендаціях обліку фінансових витрат № 1300.

Тут лише уточнено, що Методичні рекомендації № 1300 не застосовуються:

 • підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ;
 • підприємствами, які згідно закону № 996 визнані мікро- та малими підприємствами;
 • непідприємницькими товариствами;
 • підприємствами, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до ПКУ;
 • представництвами іноземних суб’єктів господарської діяльності.

Зміни в Методичних рекомендаціях з обліку спільної діяльності без створення юридичної особи № 1873.

Тут лише уточнено, що дані методичні рекомендації не застосовуються не тільки бюджетними установами, а й банками, та підприємствами, які відповідно до законодавства складають фінансову звітність за МСФЗ.

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

365 разів прочитано