Вчена Рада

Засідання Вченої ради Університету Туган-Барановського

Засідання №11 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться 25 березня 2021 р. о 14.00 в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 62 від 12.03.2020 р.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про затвердження розміру плати за надання освітніх послуг в ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського в 2020-2021 н – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

2. Про діяльність Ради молодих учених ДонНУЕТ – доповідач голова Ради молодих учених Янковський В.А. 3. Про результати діяльності науково-дослідної лабораторії «Інноваційні ресторанні технології та фізико-хімічні дослідження харчових продуктів» та міжгалузевої науково-дослідної лабораторії «Інноваційні технології готельно-ресторанного господарства та харчових виробництв» – доповідач завідувач кафедри технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Ніколайчук О.А.

3. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проєкту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – доповідач проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Звіт стипендіата Кабінету Міністрів України – доповідач д.е.н., доцент Бочарова Ю.Г

5. Виконання рішень Вченої ради за березень 2020-2021 н.р. – доповідач учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

255 разів прочитано