Засідання Вченої ради ДонНУЕТ

Засідання № 2 Вченої ради Донецького національного університету економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського відбудеться 24 вересня о 14:00 в актовій залі Університету. Засідання буде проходити й транслюватися також в он-лайн режимі по скайпу у відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України № 11 від 11.03.2020 р., № 392 від 02.05.2020 р., листа МОН України № 1/9-154 від 11.01.2020 р. та наказу в.о. ректора ДонНУЕТ № 62 від 12.03.2020 р.

До порядку денного включено такі основні питання:

1. Про програми розвитку кафедр Університету – завідувачі кафедр.

2. Затвердження плану публікацій статей у наукових виданнях, що індексуються наукометричними базами Scopus та Web of Science, Copernicus, а також в інших наукометричних базах та за кордоном – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

3. Затвердження індивідуальних навчальних планів, індивідуальних планів наукової роботи та тем дисертаційних робіт здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

4. Про затвердження щомісячного звіту щодо реалізації проекту «Підвищення освітньої та наукової ролі ДонНУЕТ як внутрішньо переміщеного закладу вищої освіти у громаді Донецької області», що фінансується Європейським Союзом – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

5. Про організацію профорієнтаційної роботи Навчально-наукових інститутів Університету – директори ННІ.

6. Про результати першого етапу конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених – проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародних зв’язків та розвитку Кожухова Т.В.

7. Виконання рішень Вченої ради за вересень 2020-2021 н.р. – учений секретар Богатирьова Г.А.

Також на черговому засіданні колегіального органу можуть бути розглянуті позапланові питання порядку денного («Різне») залежно від їх надходжень до секретаріату Вченої ради.

412 разів прочитано