Університет знає

Запрошуємо взяти участь у VІ Міжнародній науково-практичній конференції «СТРАТЕГІЇ ТА ІННОВАЦІЇ: АКТУАЛЬНІ УПРАВЛІНСЬКІ ПРАКТИКИ»

Шановні науковці!

Університет Туган-Барановського проводить VІ Міжнародну науково-практичну конференцію «Стратегії та інновації: актуальні управлінські практики» 23 квітня 2021 року у м. Кривий Ріг.

До участі запрошуються науковці, викладачі, аспіранти, студенти, представники науководослідних або проектних організацій, органів державної влади або комерційних структур, чия діяльність має відношення до тематики.

Тематичні напрями конференції:

  1. Обліково-фінансова діяльність та інструментальні засоби моделювання економічних процесів в умовах нестійкої економіки.
  2. Актуальні проблеми сучасного філософськогуманітарного дискурсу.
  3. Стратегії функціонування суб’єктів мікро-, мезо- та макрорівнів в умовах глобалізації.
  4. Сучасні проблеми маркетингу та менеджменту.
  5. Інноваційні технології ресторанно-готельного господарства та харчових виробництв.
  6. Економічний механізм управління підприємством.

Участь у конференції включає видання електронної версії збірки тез доповідей, що знаходитиметься у вільному доступі на офіційному сайті Університету Туган-Барановського. Публікація є безкоштовною.

Дата проведення конференції – 23.04.2021 року.

Електронна версія збірника буде доступна на сайті після 10.05.2021 року.

Тези конференції, відомості про автора надсилаються електронною поштою за адресою: conf_donnuet_2021@ukr.net

Усі деталі тут – ДонНУЕТ – Інформаційний лист VІ МНПК (23.04.2021)-2

659 разів прочитано