Університет Туган-Барановського знає: спеціальність 241 «Готельно-ресторанна справа» (ВІДЕО)

Кафедра технологій в ресторанному господарстві, готельно-ресторанної справи та підприємництва Університету Туган-Барановського є структурним підрозділом навчально-наукового інституту ресторанно-готельного бізнесу та туризму Університету.

Кафедра є випусковою та забезпечує підготовку фахівців усіх ступенів вищої освіти («Бакалавр», «Магістр», «PhD») для за спеціальностями:

  • 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»
  • 181 «Харчові технології»
  • 241 «Готельно-ресторанна справа»

Кафедра є однією з провідних кафедр Університету, діяльність якої спрямована на забезпечення професійної та практичної підготовки фахівців для закладів ресторанного господарства та харчової промисловості, готельного господарства та підприємств торгівлі. Сьогодні наші студенти розкажуть про

442 разів прочитано