Запрошуємо до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «ІНОЗЕМНІ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОФЕСІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР»

Шановні колеги, вчителі шкіл, студенти та учні маємо честь запросити вас до участі у IV Всеукраїнській науково-практичній інтернет- конференції

«ІНОЗЕМНІ МОВИ ХХІ СТОЛІТТЯ: ПРОФЕСІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ ТА ДІАЛОГ КУЛЬТУР», яка відбудеться 1 листопада 2019 р. в Донецькому національному університеті економіки і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського, м. Кривий Ріг.

Напрями роботи конференції:

  1. Прикладна лінгвістика.
  1. Іноземні мови як засіб професійної комунікації.
  1. Інноваційні технології навчання.
  1. Мови і засоби масової комунікації.
  2. Міжкультурний дискурс.

Організатори конференції запрошують до участі фахівців різних галузей: соціології, філології, культурології, педагогіки, економіки, правознавства, управління тощо.

Умови участі в конференції:

Для участі в конференції необхідно до 20 жовтня 2019 року надіслати на електронну адресу оргкомітету udovichenko@donnuet.edu.ua:

а) заявку на участь за зразком;

б) матеріали (статтю);

в) відскановану рецензію щодо участі в роботі конференції та публікації матеріалів за підписом рецензента, завірену печаткою (для студентів, аспіратів і викладачів, які не мають наукового ступеня).

Після одержання матеріалів оргкомітет обов’язково надсилає повідомлення з підтвердженням факту прийняття їх до публікації.

Участь у конференції безкоштовна. За результатами роботи планується видання електронного збірника наукових праць, якому буде присвоєно номер ISBN, а матеріалам конференції – DOI.

Оргкомітет залишає за собою право відбору матеріалів для публікації.

Робочі мови конференції – українська, англійська, німецька.

Вимоги до оформлення матеріалів:

Стаття обсягом від 6 сторінок формату А4 повинна бути надрукована у текстовому редакторі MicrosoftWord шрифтом TimesNewRoman розміром 14 з 1,5 міжрядковим інтервалом і з полями з усіх боків – 20 мм.

Праворуч – прізвища та ініціали авторів(а), місце навчання, науковий керівник мовою статті.

Через один інтервал – назва доповіді великими жирними літерами.

Нижче – анотація, без слова Анотація та ключові слова. Через два інтервали – тест статті, список використаної літератури та анотація англійською мовою (якщо стаття українською) або українською мовою (якщо стаття англійською чи німецькою).

При оформленні списку літератури слід дотримуватися вимог Національного стандарту України ДСТУ 8302-2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

Рукопис статті повинен бути ретельно відредагований та оформлений відповідно до зазначених вище вимог.

  pdfЗразок оформлення (262 KB)

Адреса та контактні телефони оргкомітету, за якими Ви можете отримати додаткову інформацію щодо конференції: udovichenko@donnuet.edu.uahannahudovichenko@gmail.com

Адреса: м. Кривий Ріг, вул. Трамвайна, 16б, ДонНУЕТ імені Михайла Туган-Барановського, кафедра іноземної філології, українознавства та соціально-правових дисциплін.

Контактна особа: Удовіченко Ганна Михайлівна (067) 286 34 54

0 replies

Leave a Reply

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Залишити відповідь

315 разів прочитано