ДонНУЕТ вітає

В Університеті Туган-Барановського пройшли атестаційні екзамени бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування»

Атестаційний екзамен – це завершальний етап навчання в Університеті Туган-Барановського. Для випускників атестаційні екзамени – це надзвичайно важливий момент, адже вони повинні підтвердити рівень здобутих в Університеті Туган-Барановського теоретичних знань та практичних умінь.

03 червня 2021 року в Навчально-науковому інституті економіки, управління та адміністрування Університету Туган-Барановського пройшов атестаційний екзамен бакалаврів спеціальності 071 «Облік і оподаткування» заочної форми здобуття вищої освіти. Атестаційний екзамен був проведений за допомогою навчальної платформи moodle.

Вітаємо студентів Університету Туган-Барановського з успішним проходженням атестації і бажаємо подальших успіхів, великих досягнень, плідної професійної діяльності! 

43 разів прочитано