Університет знає

Університет Туган-Барановського знає: наукова робота, як творчість

Викладачі кафедри туризму та країнознавства ННІРГБТ Університету Туган-Барановського вважають своїм головним покликанням здійснювати творчу роботу з обдарованою молоддю, сприяти реалізації наукових здібностей студентів та аспірантів. Задля цього на кафедрі активно функціонує науковий гурток під керівництвом к.пед., доцента Богатирьової Галини Андріївни «Культурологічні аспекти розвитку ринку туристичних послуг в Україні та світі», в рамках якого студенти здійснюють активну участь у міжнародних конференціях, проводять дослідження та публікують свої статті у фахових журналах, беруть участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності «Туризм».

Результатами діяльності науково-дослідної лабораторії «Розвиток туристичного бізнесу та рекреацій України» є захист дисертації аспірантки Борблік К.Е. на тему «Формування стратегії сталого розвитку ринку туристичних послуг України» під керівництвом д.е.н., доцента Горіної Ганни Олександрівни. Викладачі кафедри туризму та країнознавства активно задіяні у написанні статей, що входять до науково-метричних баз даних WoS та/або Scopus, виконанні науково-дослідних робіт. Щороку кафедра ініціює написання монографій та навчальних посібників. 

583 разів прочитано